مشخصات « آزمون اندريافت موضوع (TAT) Thematic Apperception Test »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 20 کارت
نوع فایل: word کد 10010

اندريافت، عبارت است از نوعي آمادگي براي ادراک وقايع به گونه‌اي خاص بر اساس تجارب قبلي. آزمون T.A.T در سال 1935 توسط کريستينا مرگان (Christina Morgan) و هنري موراي (Henry Murray) روان‌پزشکان آمريکايي تهيه شده است. مواد اين آزمون شامل 30 تصوير است که به گروه‌هاي ده‌تايي تقسيم مي‌شوند. معنا و مفهوم اين تصاوير مبهم بوده، با شرايطي به آزمايش شونده معرفي مي‌شوند و از او مي‌خواهند تا داستاني درباره هر يک از آن‌ها بيان کند. بعضي از کارت‌ها به کودکان، برخي به زنان و پاره‌اي ديگر به مردان اختصاص دارد.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901