موضوع و مقاله بیس برای پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

موضوع و مقاله بیس مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دغ دغه همه دانشجویان این رشته ها می باشد.

مزیت رقابتی یک اولویت است که به یک شرکت با رقبای متعدد ، اجازه می دهد خود را به تولید، فروش بیشتر دست یابد و در حفظ مشتریان بیش از رقابت عملکرد مفید داشته باشد در زمینه مزیت رقابتی می توان موضوعاتی به روز را مورد بررسی قرار داد. 
در ادامه یک مقاله بیس جدید در این زمینه معرفی شده است.
 
انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت با مقاله بیس:
 
یکی از روش های مطمئن در انتخاب موضوع پایان نامه استفاده از مقالات بیس جدید می باشد.
این مقالات می تواند پایه و اساس یک ایده باشد.
در ادامه یک مقاله بیس برای دانلود آماده است.
 
عنوان لاتین مقاله :
 
Development of Competitive Advantage of Small Innovative Firm – How to Model Business Advice Influence within The Process?
 
عنوان فارسی مقاله :
 
گسترش مزیت رقابتی در شکرت های ابتکاری کوچک_ چگونه مشاوره مدل کسب و کار در طی این فرآیند تاثیرگذار می باشد.
 
کلمات کلیدی :
 
شرکت های کوچک نوآورانه، مشاوران کسب و کار، چشم انداز روند، قابلیت های پویا، مزیت رقابتی
 
سال انتشار :
 
2015
 
تعداد صفحه :
 
8


ترجمه چکیده :

همانطور که استفاده از مشاوره کسب و کار بطور قابل توجهی در میان شرکت های ابتکاری کوچک به صورت گسترده قابل توجه قرار گرفته است،

نیاز به تشخیص تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها احساس می شود.

با وجود اینکه در این زمینه کار های متعددی انجام شده است اما تا کنون یک مدل جامع برای تجزیه و تحلیل و ارائه مشاوره های لازم به فرآیند های کارآفرینی نوآورانه در محیط های پویا و فعال کاری وجود ندارد.

بنابراین به منظور توسعه یک مدل نظری بر اساس منابع موجود و بر اساس رویکرد قابلیت های پویا، که در یک فرآیند کارآفرینی ارائه در یک پایگاه منطقی برای تجزیه و تحلیل نقش مشاوره کسب و کار در توسعه مزیت رقابتی ارائه می شود در این طرح پژوهشی تلاش شده است.Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901