موضوع برند درون سازمانی پایان نامه مدیریت با مقاله بیس

برای استفاده از موضوع برند درون سازمانی پایان نامه مدیریت با مقاله بیس در ادامه با ما باشید.

مفهوم برند و برند سازی از گذشته های بسیار دور هم در زندگی انسان ها وجود داشته و نحوه ورود آن به زندگی بشری شاید به دوره های اولیه زندگی بشر برسد.
در هر صورت امروزه که رقابت بین واحد های تولیدی و خدماتی بر سر جذب و نگه داشت مشتری زیاد شده است برند و برند سازی بیشتر از پیش رخ نمایی می نماید.
در ادامه مقاله بیس مربوط به موضوع برند درون سازمانی را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید.
 
انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت با مقاله بیس:
 
یکی از روش های مطمئن در انتخاب موضوع پایان نامه استفاده از مقالات بیس جدید می باشد.
این مقالات می تواند پایه و اساس یک ایده باشد.
در ادامه یک مقاله بیس برای دانلود آماده است.
 
عنوان لاتین مقاله :
 
The Relationship between Internal Branding and Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Person-Organization Fit
 
عنوان فارسی مقاله :
 
رابطه بین برند درون سازمانی و رفتار شهروندی با نقش میانجی متغییر تناسب فرد-سازمان
 
کلمات کلیدی :
 
برند درون سازمانی، رفتار شهروندی، تناسب فرد- سازمان
 
سال انتشار :
 
2014
 
تعداد صفحه :
 
9


ترجمه چکیده :

این تحقیق به بررسی ارتباط بین برند درون سازمانی (IB) و رفتار شهروندی ( OCB) با نقش واسطه ای متغییر تناسب فرد-سازمان ( P-O fit) می پردازد.

در این مقاله هدف اصلی ادغام برند درون سازمانی و رفتار شهروندی بوده و در پی این می باشد که ارتباط بالقوه بین این دو متغییر را نشان دهد.

برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مربوط بین 349 نفر از کارمندان یک سازمان که مشغول به فعالیت هستند توزیع شد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین برند درون سازمانی و رفتار شهروندی ارتباط معنی داری وجود دارد.

و از طرف دیگر مشخص شد که در ارتباط بین برند درون سازمانی و رفتار شهروندی، متغییر تناسب فرد-سازمان نقش واسطه ای ندارد.Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901