مقاله زیر درباره مدیریت سرمایه درگردش میباشد. و شامل: مقدمه-تشریح مفهوم مدیریت سرمایه در گردش- سیاست های سرمایه در گ - ردش -شاخص های مدیریت سرمایه در گردش - شاخص های عملکرد- عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
37 صفحه
کد:
820 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدیریت سرمایه درگردش میباشد. و شامل: مقدمه-تشریح مفهوم مدیریت سرمایه در گردش- سیاست های سرمایه در گ - ردش -شاخص های مدیریت سرمایه در گردش - شاخص های عملکرد- عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش- مدیریت وجوه نقد- نسبت بدهی- جریان نقدی عملیاتی- ابزارهای کنترل ریسک- سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد- شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد- شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد- سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش- مقایسه شاخص های مرتبط با سرمایه در گردش در شرکت های سودآور و کم سود ده- همبستگی موجود بین شاخص های عملکرد مالی و شاخص های سرمایه در گردش- نتیجه گیری درموردابعادسرمایه درگردش- تحقیقات داخلی- تحقیقات خارجی- منابع ومأخذ- منابع فارسی- منابع لاتین.

برای مطالعه متن کامل این محصول لازم است فایل آن را خریداری کنید.

راهنمای خرید آسان و مطمئن

قیمت این فایل با تخفیف ویژه:

14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901