مقاله زیر درباره فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. و شامل: مقدمه- تعریف فناوری اطلاعات- فناوری(تکنولوژی) چیست؟- اطلاعات چیست؟- ویژگی های اطلاعات مناسب- مفهوم فناوری اطلاعات- تعریف جامع و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
48 صفحه
کد:
768 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. و شامل: مقدمه- تعریف فناوری اطلاعات- فناوری(تکنولوژی) چیست؟- اطلاعات چیست؟- ویژگی های اطلاعات مناسب- مفهوم فناوری اطلاعات- تعریف جامع- اثرات سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان- اثرات رفتاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی- اثرات اقتصادی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان- اثرات اجتماعی- فرهنگی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان- مزایای فناوری های اطلاعات برای سازمان ها- فناوری اطلاعات و ارتباطات- سیستم های اطلاعاتی- انواع سیستم های اطلاعاتی- سیستم های سطح عملیاتی- سیستم های سطح دانشی- سیستم های سطح مدیریت- سیستم های سطح استراتژیک- پایگاه داده- سیستم پردازش عملیات (TPS)- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)- سیستم های خبره (ES) - بکارگیری فناوری اطلاعات- امور پردازشی و ابزارهای فناوری اطلاعات- سخت افزار- پیشینه پژوهش- فهرست منابع- منابع فارسی- منابع لاتین.


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901