مقاله  زیر درباره ساختار مالی مطلوب می باشد. و شامل: تئوری¬های ساختار مالی (سرمایه)- نظریه سود خالص- نظریه سود عملیاتی خالص- نظریه مودیلیانی و میلر- مفروضات مدل مودیلیانی و میلر و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
41 صفحه
کد:
1409 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژ ه ی زیر درباره ساختار مالی مطلوب می باشد. و شامل: تئوری¬های ساختار مالی (سرمایه)- نظریه سود خالص- نظریه سود عملیاتی خالص- نظریه مودیلیانی و میلر- مفروضات مدل مودیلیانی و میلر- نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات- نظریه مودیلیانی و میلر با در نظرگرفتن مالیات- انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر - نواقص بازار سرمایه- هزینه های ورشکستگی- مدل قیمت گذاری دارائیها (CAPM)- تئوری نوین- دیدگاه ایستا- تئوری ترجیحی - ساختار مالی مطلوب- پیشینه پژوهش - پژوهش¬های انجام شده درسایر کشور¬ها- پژوهشات انجام شده در ایران- منابع فارسی - منابع خارجی


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901