تحقیق زیر درباره ی اثربخشی سازمانی می باشد. و شامل: مفهوم کارایی - انواع کارایی- تحلیل نسبت در اندازه‌گیری کارایی- روش تحلیل نسبت- منابع و ماخذ و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
17 صفحه
کد:
1407 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره ی اثربخشی سازمانی می باشد. و شامل: مفهوم کارایی - انواع کارایی- تحلیل نسبت در اندازه‌گیری کارایی- روش تحلیل نسبت- منابع و ماخذ.

اين باور که اثربخشي به تعريف در نمي آيد بطور وسيعي مورد قبول واقع شده است؛ و در اينجا چند معيار ومقياس که براي سنجش آن بکار ميرود را معرفي مينماييم: 1- انگيزش 2- روحيه 3- انسجام و تعارض 4- انعطاف پذيري و انطباق 5- اجماع در هدف 6- نهادينه کردن اهداف سازماني 7- سازگاري نقش و هنجار 8- مهارتهاي انجام وظيفه‌ي مديريتي 9- ثبات 10- کارايي. (رابينز:1990) در اين پژوهش تمرکز ما بر روي کارايي مي‌باشد. برخي از معيار‌هاي مذکور با يکديگر در تناقض مي‌باشند. مثلا کارايي و انعطاف پذيري. اولي مستلزم حداکثر استفاده از منابع است و دومي فقط در صورت وجود مازاد منابع حاصل مي‌شود. (رابينز:1990) رويکرد‌هاي مختلفي به اثر بخشي سازماني وجود دارد همانند :1- رويکرد نيل به هدف 2- رويکرد سيستمي 3- رويکرد ذينفعان راهبردي 4- رويکرد ارزش‌هاي رقابتي. (رابينز:1990) در اينجا هر کدام از رويکردها را به اختصار توضيح داده و تمرکز اصلي ما در اين پژوهش، بر روي رويکرد سيستمي مي‌باشد.


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901