پروژه ی زیر درباره ی اهرم مالی شرکت ها می باشد. و شامل: نرخ رشد- شرکت های تابعه صنعت- پیشینه پژوهش - پژوهش های انجام شده درسایر کشور ها- پژوهشات انجام شده در ایران- منابع فارسی- منابع خارجی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
19 صفحه
کد:
1405 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه ی زیر درباره ی اهرم مالی شرکت ها می باشد. و شامل: نرخ رشد- شرکت های تابعه صنعت- پیشینه پژوهش - پژوهش های انجام شده درسایر کشور ها- پژوهشات انجام شده در ایران- منابع فارسی- منابع خارجی. يکي ديگر از عوامل تعيين کننده ساختار مالي شرکت ساختار دارايي مي باشد. شرکت هايي که دارايي هاي آنها وثيقه مناسبي براي وام هستند، از بدهي و وام بيشتري استفاده مي کنند. از طرف ديگر از ديدگاه وام دهندگان نيز شرکت هايي که قسمت اعظم دارايي هاي آنها دارايي مشهود و قابل وثيقه باشد، برخي ريسک ها را که وام دهندگان با آنها روبروست را کاهش مي دهد. به دليل اينکه ارزيابي ارزش دارايي هاي مشهود براي وام دهندگان نسبت به ارزيابي دارايي هاي غير مشهود آسان تر است و ثانياً شرکت هايي که قسمت اعظم دارايي هايشان دارايي مشهود است مشکل تر مي توانند سرمايه گذاري ها را به سمت سرمايه گذاري هاي ريسکي انتقال دهند. بنابراين هرچه در ساختار دارايي هاي مشهود که قابل وثيقه گذاشتن باشد، بيشتر باشد، تمايل وام دهندگان به دادن وام بيشتر است.


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901