مقاله ی زیر درباره ی منطقه آزاد می باشد. و شامل: مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد- مناطق آزاد تجاری- بندر آزاد- منطقه ویژه حراست شده گمرکی- منطقه پردازش صادرات- منطقه ویژه اقتصادی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
51 صفحه
کد:
1400 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله ی زیر درباره ی منطقه آزاد می باشد. و شامل: مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد- مناطق آزاد تجاری- بندر آزاد- منطقه ویژه حراست شده گمرکی- منطقه پردازش صادرات- منطقه ویژه اقتصادی- بازارچه های مرزی- تاریخچه مناطق آزاد تجاری- دیدگاههای نظری مناطق آزاد- بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات- بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری نسبی- بکار گیری استراتژی تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه- ویژگی های مناطق آزاد- تبعیت منطقه آزاد از مقررات ویژه حقوقی- تولیدی بودن مناطق آزاد- نظام اداری متمرکز- صادراتی بودن مناطق آزاد- اهداف ایجاد مناطق آزاد- پیش نیازهای لازم برای تأسیس مناطق آزاد- عوامل موفقیت مناطق آزاد- سازگاری هدفهای منطقه آزاد با استراتژیهای اقتصادی ملی- صراحتهای قانونی- دسترسی به تسهیلات زیر بنایی و خدمات همگانی- سازمان اجرائی مناسب- ثبات سیاستهای اقتصادی- توان انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی- هماهنگی روانی– اجتماعی- هماهنگی مجریان و مردم- حمایت پیگیرانه دولت- تأمین فضای بازکار و زندگی اجتماعی- مناطق آزاد در برابر چالش های اقتصاد جهانی- امارات متحده عربی(بندر آزاد جبل علی و ...


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901