مقاله زیر درباره مسوؤلیت اجتماعی سازمان می باشد. و شامل: تعریف هدف- مدل کارت امتیازی متوازن BSC- تعریف مسوؤلیت اجتماعی شرکتها- مفهوم مسوؤلیت اجتماعی- مبانی فلسفی دیدگاه های مسوؤلیت اجتماعی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
77 صفحه
کد:
1399 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مسوؤلیت اجتماعی سازمان می باشد. و شامل: تعریف هدف- مدل کارت امتیازی متوازن BSC- تعریف مسوؤلیت اجتماعی شرکتها- مفهوم مسوؤلیت اجتماعی- مبانی فلسفی دیدگاه های مسوؤلیت اجتماعی- دیدگاه کلاسیک- دیدگاه عمومی- دیدگاه اسلامی- ابعاد مسوؤلیت اجتماعی- بعد اقتصادی- بعد قانونی- بعد عمومی و ملی- رهیافت های مسوؤلیت اجتماعی- مسوؤلیت پذیری اجتماعی در قالب فعالیتهای بشر دوستانه- دلایل مخالفان و موافقان مسوؤلیت اجتماعی- سازمان های بین المللی فعال در ترویج مسوؤلیت اجتماعی- رایج ترین مدل ها از مسوؤلیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه- مدل مسوؤلیت اجتماعی کارول- مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای شرکتها- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای ارتقاء کیفیت زندگی نیازمندان- موانع و محدودیت ها موجود در اجرای مسئولیت اجتماعی- نقش دولت در اجرای مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها- نقش بخش خصوصی در اجرای مسوؤلیت اجتماعی وکاهش فقر- مدل تجاری بازرگانی- مدل انتهای هرم و ...


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901