مقاله زیر درباره سواد اطلاعاتی می باشد. و شامل: انواع سواد- سوادهای چندگانه- سواد اطلاعاتی- سواد فناوری اطلاعات- تاریخچه سواد اطلاعاتی- سیرتحول سواد اطلاعاتی درخارج از ایران- سیرتحول سواد اطلاعاتی ایران و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
71 صفحه
کد:
1395 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره سواد اطلاعاتی می باشد. و شامل: انواع سواد- سوادهای چندگانه- سواد اطلاعاتی- سواد فناوری اطلاعات- تاریخچه سواد اطلاعاتی- سیرتحول سواد اطلاعاتی درخارج از ایران- سیرتحول سواد اطلاعاتی ایران- استانداردهای سواد اطلاعاتی- دستورالعمل ها و استانداردهای سواد اطلاعاتی- مدل های سواد اطلاعاتی- مدل بروس- رویکرد حل مسئله: مدل شش مهارت بزرگ- نظریه الیس- نظریه کولثااو- مدل جستجوی اطلاعات پیشینه پژوهش در خارج از ایران- پیشینه پژوهش در داخل ایران - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع لاتین. -


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901