مقاله زیر درباره نقش آموزشی کتابخانه ها می باشد. و شامل: کتابخانه¬های آموزشگاهی و دانشگاهی- کتابخانه های تخصصی- کتابخانه های عمومی- وظایف کتابخانه ملی- نقش آموزشی کتابداران- آموزش استفاده کنندگان کتابخانه ها و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
58 صفحه
کد:
1394 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره نقش آموزشی کتابخانه ها می باشد. و شامل: کتابخانه های آموزشگاهی و دانشگاهی- کتابخانه های تخصصی- کتابخانه های عمومی- وظایف کتابخانه ملی- نقش آموزشی کتابداران- آموزش استفاده کنندگان کتابخانه ها- مشکلات کتابداران و کتابخانه ها- مهارت تفکر انتقادی- مهارت تفکر تحلیلی(اکتشافی)- ارتباط سواداطلاعاتی با تفکر انتقادی واکتشافی- پیشینه پژوهش در خارج از ایران- پیشینه پژوهش در داخل ایران - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع لاتین.


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901