پژوهش زیر درباره رضایت ارباب رجوع می باشد. و شامل: تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع- ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع- مدیریت ارتباط با مشتری- انواع نیازهای ارباب رجوع و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
22 صفحه
کد:
1392 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره رضایت ارباب رجوع می باشد. و شامل: تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع- ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع- مدیریت ارتباط با مشتری- انواع نیازهای ارباب رجوع- نقش کارکنان در رضایت ارباب رجوع- عوامل تعیین کننده رضایت ارباب رجوع- پیشینه تحقیق- تحقیقات داخلی- تحقیقات خارجی- بررسی و پژوهش برن- تحقیق اسمیت- تحقیق دسگوپتا- تحقیق فیفر ولبلبایسی- منابع و مآخذ-


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901