پژوهش زیر درباره مدل های تفکر استراتژیک می باشد. و شامل: طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی- مدل سازمانی برای تفکر راهبردی- تحقیقات خارج ازکشور- فهرست منابع و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
11 صفحه
کد:
35 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدل های تفکر استراتژیک می باشد. و شامل: طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی- مدل سازمانی برای تفکر راهبردی- تحقیقات خارج ازکشور- فهرست منابع.

رحمانسرشت و كفچه (1387) در تحقيقي باعنوان مدلي سازماني براي تفكر راهبردي (مطالعه تجربي)، مدلي از تفكر راهبردي در سطح سازماني ارائه و آزمايش كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه تفكر راهبردي بر عملكرد سازمان اثرگذاري قابل توجهي دارد و از لحاظ آماري اين اثرگذاري معني دار است. به نوبه خود، تفكر راهبردي نيز متاثر ازعوامل فردي، عوامل گروهي و عوامل سازماني مي باشد. اين مدل، بيانگر مشاركت افراد گوناگون در سطوح سازماني در فرآيند تفكر راهبردي و عوامل گوناگون اثر گذار بر اين سطح از مشاركت است . مدل مفهومي تحقيق حاضر به شكل زير است.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901