مقاله زیر درباره مدل های ارزش گذاری مطلق می باشد. و شامل: مدل های نسبی ارزش گذاری- انتخاب مدل- نقش تحلیلگر مالی- ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت- محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
42 صفحه
کد:
33 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدل های ارزش گذاری مطلق می باشد. و شامل: مدل های نسبی ارزش گذاری- انتخاب مدل- نقش تحلیلگر مالی- ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت- محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده - ضرایب دنباله رو و پیشرو - نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت- ضریب قیمت به سود (P/E) - روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده- مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی- روش شرکتهای قابل مقایسه- مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه- برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون- مشکلات روش رگرسیون- ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B)- روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده- ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار- ارزش گذاری به روش مقایسه ای- ضریب قیمت به فروش (P/S) - محاسبه فروش- روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده- ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار- ارزش گذاری به روش مقایسه ای- روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده- ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار- ارزش گذاری به روش مقایسه ای- ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک -روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده - ارزش گذاری به روش مقایسه ای- روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار- بازده سهام- سود نقدی هر سهم- مزایای ناشی از حق تقدم- مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی- مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت- تحقیقات داخلی- تحقیقات خارجی- منابع وماخذ-


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901