پروژه زیر درباره مدل های تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مدل CCR- مدل BCC- مدل CCR در ماهیت ورودی- مدل BCC در ماهیت ورودی- مدل BCC بدون ورودی- پیشینه تحقیق- تحقیقات خارجی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
32 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه زیر درباره مدل های تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: مدل CCR- مدل BCC- مدل CCR در ماهیت ورودی- مدل BCC در ماهیت ورودی- مدل BCC بدون ورودی- پیشینه تحقیق- تحقیقات خارجی- تحقیقات داخلی- فهرست منابع و مآخذ- منابع فارسی- منابع انگلیسی.

مدل CCR: در سال 1978 چالز، کوپر و رودز روش فارل را برای حالت چند ورودی و چند خروجی تعمیم دادند که به خاطر حرف اول اسم ارائه دهندگان آن به روش CCR معروف شد. در مدل CCR میزان کارایی مانند روش های پارامتری به صورت نسبت خروجی به ورودی تعریف می شود. واحدی یا DMU که این نسبت برای آن بیشترین باشد واحد کارا نامیده می شود. فرض کنیم اندیس های i، j و k به ترتیب اندیس ورودی ها، خروجی ها و واحدهای سازمانی باشند. اگر میزان ورودی نوع iام برای واحد kام را با xik میزان خروجی نوع jام برای واحد kام را با yjk نمایش دهیم، می توان آنها را به صورت ماتریس های زیر نمایش داد.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901