مقاله زیر درباره مدل های معماری سرویس گرا می باشد. و شامل: مدل مرجع SOA- مدل پیشنهادی شرکت اوراکل- متدولوژی های معماری سرویس گرا- متدولوژی RUP گسترش یافته برای معماری سرویس گرا و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
20 صفحه
کد:
22 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدل های معماری سرویس گرا می باشد. و شامل: مدل مرجع SOA- مدل پیشنهادی شرکت اوراکل- متدولوژی های معماری سرویس گرا- متدولوژی RUP گسترش یافته برای معماری سرویس گرا - معماری و مدلسازی سرویس گرا (SOMA- معماری سازمانی سرویس گرا- منابع و مأخذ.

هدف مدل مرجع، تعریف ماهیت معماری سرویس گرا و درک و زبان مشترک از SOA می باشد که توسط انجمن OASIS تهیه گردیده است. مدل مرجع SOA بدون توجه به تحولات فناوری های مختلف و اجتناب ناپذیر موثر در SOA، یک مدل اصولی به عنوان مدل انتزاعی و قدرتمند ایجاد می کند. شکل زیر نشان می دهد که یک مدل مرجع SOA چگونه با سایر سیستم های توزیع شده ارتباط برقرار می کند. مفاهیم و روابط تعریف شده توسط مدل مرجع به عنوان پایه ای برای توصیف مراجع معماری و الگوهای اصلی SOA در نظر گرفته شده است. معماری پایدار از ترکیبی از معماری های مرجع، الگوهای معماری، امکانات مورد نیاز، محیط های فن آوری موجود و جاری بوجود می آیند.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901