مقاله زیر درباره مدل های مسئولیت اجتماعی می باشد. و شامل: رایج ترین مدل ها از مسوؤلیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه- مدل مسوؤلیت اجتماعی کارول- مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای شرکتها و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
30 صفحه
کد:
21 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدل های مسئولیت اجتماعی می باشد. و شامل: رایج ترین مدل ها از مسوؤلیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه- مدل مسوؤلیت اجتماعی کارول- مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای شرکتها- مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای ارتقاء کیفیت زندگی نیازمندان- موانع و محدودیت ها موجود در اجرای مسئولیت اجتماعی- نقش دولت در اجرای مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها- نقش بخش خصوصی در اجرای مسوؤلیت اجتماعی وکاهش فقر- مدل تجاری بازرگانی- مدل انتهای هرم- مدل تجاری اجتماعی- منابع و ماخذ.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901