پژوهش زیر درباره مدل های مدیریت استراتژیک می باشد. و شامل: مدل پیرسون و رابینسون - مدل جامع مدیریت استراتژیک - منابع وماخذ و ... است.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
24 صفحه
کد:
19 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدل های مدیریت استراتژیک می باشد. و شامل: مدل پیرسون و رابینسون - مدل جامع مدیریت استراتژیک - منابع وماخذ .

مدل پیرسون و رابینسون : این مدل از تعیین رسالت یا ماموریت شروع می شود و سپس به تجزیه وتحلیل محیطی می پردازدشکل (6-2). تجزیه وتحلیل محیطی یک مفهوم عام وکلی می باشدکه تجزیه وتحلیل عوامل داخلی (شناسایی نقاط قوت وضعف) و عوامل خارجی ( شناسایی فرصت ها و تهدیدها) را شامل می شود. تجزیه وتحلیل محیطی عبارت است از مطالعه محیط سازمان در راستای شناسایی فاکتورهای محیطی که بر عملکرد سازمان تاثیر دارند. برای تجزیه و تحلیل کارآمد و موثر محیط سازمان باید از ساختار محیط سازمان آگاه بود.محیط سازمان معمولا در سه سطح محیط عمومی دور ،محیط عملیاتی و محیط درونی سازمان دسته بندی می شوند.نتیجه تجزیه و تحلیل محیط داخلی ،نیمرخی از سازمان که حاوی وضعیت کمی،کیفی ،مالی ، انسانی و فیزیکی منابع در دسترس سازمان می باشد،را نشان می دهد.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901