مقاله زیر درباره مدل های کارآفرینی می باشد. و شامل: مدل بوید و وزیکیس- مدل آجزن ومدل شاپیرو- مدل لینان- مدل مفهومی قصد کارآفرینی- مدل فرآیند کارآفرین نوظهور- منابع فارسی- منابع انگلیسی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
39 صفحه
کد:
17 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدل های کارآفرینی می باشد. و شامل: مدل بوید و وزیکیس- مدل آجزن ومدل شاپیرو- مدل لینان- مدل مفهومی قصد کارآفرینی- مدل فرآیند کارآفرین نوظهور- منابع فارسی- منابع انگلیسی. بوید و ووزیکیس(1994) مدلی را تحت عنوان مدل قصد کارآفرینانه ارائه دادند. این مدل اصلاح شده مدل برد (1998) می‌باشد.اجزای این مدل به مدل تئوری شناختی که به پیش‌بینی رفتار انسان می‌پردازد،شباهت دارند و به عوامل موثر در قصد کار آفرینی اشاره می‌کنند از جمله باورها و خودکارآمدی. مدل برد بیان می دارد که باورها بر ادراکات تاثیر می گذارند،اد راکات و گرایش ها بر قصد اثر می گذارند و قصد رفتار را پیش‌بینی می کند.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901