تحقیق زیر درباره مدل های رضایت مشتری می باشد. و شامل: مدل کارنو- مدل فورنل- ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد- جدول نوآوری ها در مدل اسکمپر- مدل سروکوال- محدودیت های مدل سروکوال و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
21 صفحه
کد:
16 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره ی مدل های رضایت مشتری می باشد. و شامل: مدل کارنو- مدل فورنل- ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد- جدول نوآوری ها در مدل اسکمپر- مدل سروکوال- محدودیت های مدل سروکوال- پیشینه تحقیق - پیشینه داخلی- پیشینه خارجی- خلاصه پیشینه تحقیق- منابع فارسی- منابع انگلیسی.

در اواخر دهۀ 70 دکتر نوریاکی کانو از دانشکده ریکادرتوکیو و یکی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت مدلی را طراحی کرد که امروزه در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که بسیاری از تعریفات قبلی کیفیت تک بعدی بود، وی در مدل خود نیازمندی های مشتریان و یا به عبارت دیگر خصوصیات کیفی محصولات را به سه دسته تقسیم نمود و هر سه نوع نیازمندی را در یک نمودار دو بعدی نمایش داد و بعد بصورت زیر بودند: 

مرحله ای که محصول یا کارعمل می کند. 

مرحله ای که استفاده کننده از آن راضی است. مقایسه پارامترهای کیفیت عملکرد و رضایت استفاده کننده درجدول دو محوری این را نشان داد که تعریف کیفیت بسیار پیچیده تر وکلی نگرانه تر است ارتباط کیفیت در دو محور سه تعریف منحصر به فرد از کیفیت را به دکتر کانو نشان داد که شامل کیفیت اساسی، کیفیت عملکردی و کیفیت انگیزشی است محور عمودی میزان رضایت یا خشنودی مشتری و محور افقی میزان ارائه الزام کیفی مورد نظر مشتری را نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نقطه از محور عمودی نمودار به ترتیب بیانگر نهایت رضایت و عدم رضایت- مشتریان است.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901