مقاله ی زیر درباره ی مدل های تجاری سازی فناوری می باشد. و شامل: مدل تجاری سازی محصولات نوظهور- مدل توسعه و تجاری سازی (ارائه شده توسط کوپر)- مدل تجاری سازی فناوری های جدید- مدل های توسعه محصول و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
31 صفحه
کد:
13 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله ی زیر درباره ی مدل های تجاری سازی فناوری می باشد. و شامل: مدل تجاری سازی محصولات نوظهور- مدل توسعه و تجاری سازی (ارائه شده توسط کوپر)- مدل تجاری سازی فناوری های جدید- مدل های توسعه محصول- مدل آزمون پس از هر مرحله- وجوه اشتراک مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری- مراجع.

در این بخش مدل های متنوعی به منظور توسعه و تجاری سازی محصولات ارائه شده است که بیشتر در حوزه فناوری های پیشرفته می باشد. یکی از مشهورترین آن ها مدل فرآیندی مرحله- دروازه می باشد که در نهایت در اقتباس مدل نهایی این تحقیق نیز مدلی مهم و تاثیرگذار به شمار می آید. تمرکز اصلی مدل توسعه محصول بر فراهم کردن یک ترتیب منظم و توالی منطقی از مراحل لازم برای هماهنگ کردن برنامه توسعه محصول می باشد که در نهایت به تجاری سازی فناوری و عرضه محصول به بازار ختم می گردد. منابع سازمانی شامل منابع مالی، فیزیکی، انسانی، فنی و موقوفات سازمانی است که ایجاد ارزش برای مشتریان را در یک شرکت ممکن می سازد. از دیدگاه منبع محور، یک بنگاه نیازمند توسعه منابع سازمانی به منظور تقویت شایستگی تجاری سازی فناوری خود می باشد. منابع سازمانی شامل سه نوع منابع ملموس، غیرملموس و انسانی می باشد. منابع انسانی معمولا شامل دانش ، تخصص ، استعداد، خلاقیت ، و مهارت پرسنل یک بنگاه می باشد.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901