مقاله زیر درباره مدل های انتقال دانش سازمانی می باشد . و شامل: مدل نوناکا- مدل جریان و پردازش دانش- مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری- مدل دانش ضمنی- مارپیچ دانش- مدل فرایند دانش و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
16 صفحه
کد:
11 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژه ی زیر درباره مدل های انتقال دانش سازمانی می باشد . و شامل: مدل نوناکا- مدل جریان و پردازش دانش- مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری- مدل دانش ضمنی- مارپیچ دانش- مدل فرایند دانش- مدلهای شبکه ای و مخزنی- مدل انتشار نظام مدیریت دانش- مدل مفهومی مدیریت دانش- مدل مرجع مدیریت دانش- منابع فارسی- References.

برای تحقق بخشیدن به مفهوم انتقال دانش سازمانی و عوامل موثر در آن مدلهای گوناگونی ارائه شده است باید توجه داشت که تلاش برای تبیین انتقال دانش به شیوه های کاملاً عام تلاشی ناموفق است زیرا هر سازمان اقتضائات خود را دارد بنابراین باید با توجه به نوع وظیفه تعریف شده برای سازمان و دانش موجود در آن و خصوصیات فردی و دیگر عوامل انجام می گیرد با این وجود برخی از ویژگی های عام انتقال دانش که توسط صاحب نظران مختلف بیان شده است که به شرح مختصر بعضی از مدلها می پردازیم.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901