مقاله زیر درباره مدل های ارزیابی کیفیت خدمات می باشد. و شامل: معرفی مدل های ارزیابی کیفیت- ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری- مدل ارزیابی عملکرد (سروپرف) - مروری بر تحقیقات انجام شده و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
09 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدل های ارزیابی کیفیت خدمات می باشد. و شامل: معرفی مدل های ارزیابی کیفیت- ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری- مدل ارزیابی عملکرد (سروپرف) - مروری بر تحقیقات انجام شده - مروری بر تحقیقات انجام شده در گذشته- منابع و مآخذ - منابع فارسی- منابع لاتین.

مدل BSQ : مقیاسی برای سنجش کیفیت خدمات هتلداري از آنجا که فراگیر بودن ابعاد سروکوال برای خدمات گوناگون مورد تردید قرار گرفته است، برخی از محققان تغییراتی در آن اعمال کرده اند، بطور خاص، کامیلیا باهیا و ژاک نانتل در تحقیقی جامع در سال 2000 میلادی درباره ی سروکوال و کاستی های آن برای اندازه گیری کیفیت خدمات در بخش هتلداري نکاتی را متذکر شده اند. ایراد اصلی آنان به فقدان جامعیت و کلی نگری ابعاد این مقیاس است. آنان معتقدند همیشه لازم است در بررسی برخی خدمات، ابعاد دیگری به سروکوال افزوده شود؛ بدین ترتیب با بازنگری در ابعاد کیفیت خدمات، برمبنای مباحث بازاریابی و ویژگی های خاص هتلداري، ابعاد جدیدی با آنچه در جدول شماره ی یک نشان داده شده، ارائه کردند. نکته ی قابل ذکر در این بازنگری توجه به دو بعد بهای خدمات و تنوع خدمات هتلداري و اهمیت آنان برای مشتریان و تأثیرشان بر کیفیت خدمات ادراک شده است. با توجه به جامعیت این ابعاد در این تحقیق، بررسی کیفیت خدمات هتلداري با استفاده از ابعاد هفت گانه صورت گرفته است. هریک از این ابعاد، متغیری از متغیرهای مستقل این تحقیق را تشکیل می دهند.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901