پروژ ه زیر درباره الگوهای توانمندسازی می باشد. و شامل: الگوهای توانمندسازی- دانش و مهارت کارکنان- ارتباطات- سوابق تحقیق - تحقیقات داخلی- تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران- تحقیقات خارجی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
17 صفحه
کد:
06 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پروژ ه زیر درباره الگوهای توانمندسازی می باشد. و شامل: الگوهای توانمندسازی- دانش و مهارت کارکنان- ارتباطات- سوابق تحقیق - تحقیقات داخلی- تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران- تحقیقات خارجی - فهرست منابع- منابع فارسی- فهرست مجلات- منابع انگلیسی .

رویکرد ذینفع به سنجش عملکرد اولین بار طی مقاله اي توسط آتکینسون، واترهاوس و ولز در سال 1997 طرح شده است. از دید ارائه کنندگان این رویکرد شاخص هاي مالی جهت ارتباط دادن اطلاعات تصمیم گیري به افراد داخل سازمان ساخته نشده اند بلکه بیشتر در جهت ایجاد اطلاعات مالی براي پشتیبانی قراردادهاي سازمان با بازارهاي سرمایه طراحی گشته اند . مفهوم کلیدي که این رویکرد بر اساس آن بنا شده ، مفهوم ذینفع است . این رویکرد پنج ذینفع عمده را براي سازمان ها معرفی می کند: مشتریان، پرسنل، تأمین کنندگان(کالا، خدمات، اعتبار )،سهامداران و جامعه. رویکرد ذینفع، عملکرد سازمان در خصوص دستیابی به اهداف اولیه (اهداف مؤسسان و سهامداران ) را به عنوان نتیجه فرایندهاي داخلی سازمان تصور می کند.


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901