مقاله زیر درباره مدل های سواد اطلاعاتی می باشد. و شامل: مدل بروس- رویکرد حل مسئله: مدل شش مهارت بزرگ - نظریه الیس -نظریه کولثااو - مدل جستجوی اطلاعات و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
11 صفحه
کد:
05 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره مدل های سواد اطلاعاتی می باشد. و شامل: مدل بروس- رویکرد حل مسئله: مدل شش مهارت بزرگ - نظریه الیس -نظریه کولثااو - مدل جستجوی اطلاعات .

سواد اطلاعاتي يکي از مشخصه هاي بارز جامعه اطلاعاتي است که اين امکان را به فرد ميدهد تا براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود بتواند به آساني به اطلاعات دسترسي پيدا کند، از آنها استفاده و آنها را ارزيابي و بررسي کند. به بيان ديگر، سواد اطلاعاتي، قدرت دسترسي مؤثر به اطلاعات با ارزش، آگاهي از چگونگي سازماندهي دانش، اطلاعات و روشهاي مختلف جست وجو، توان تشخيص مشکل و شناخت موثرترين اطلاعات براي رفع آن است. سواد اطلاعاتي يا Information Literacy را مجموعه تواناييهايي تعريف كردهاند كه به كمك آنها ميتوان تشخيص داد در چه زماني به اطلاعات نياز است و چگونه بايد به جايابي، ارزيابي و به كارگيري مؤثر اطلاعات مورد نياز پرداخت. در قرن بيست و يكم كه عصر اطلاعات ناميده شده، چنين مهارتهايي که دانش و اطلاعات را با کارايي به خدمات و کالاهاي نو و ابتکاري تبديل ميکنند، معرف اقتصادهاي موفق مبتني بر دانش به شمار ميآيند (نظري،1384).


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901