تحقیق زیر درباره مدل های تعهد سازمانی می باشد. و شامل: مدل اریلی و چتمن- مدل می یر و آلن- مدل آنجل و پری- مدل مایر و شورمن- مدل پنلی و گولد- مروری بر تحقیقات انجام شده- پیشینه داخلی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
14 صفحه
کد:
04 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

تحقیق زیر درباره مدل های تعهد سازمانی می باشد. و شامل: مدل اریلی و چتمن- مدل می یر و آلن- مدل آنجل و پری- مدل مایر و شورمن- مدل پنلی و گولد- مروری بر تحقیقات انجام شده- پیشینه داخلی- بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران-عوامل موثر بر جنبه های روانی توانمندسازی کارکنان ؛ مطالعه موردی دیدگاه کارمندان در یکی از سازمانهای زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- پیشینه خارجی- چگونگی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر ارتباط کارکنان سازمان در چین- نائل شدن به توانمندسازی کارکنان , بیمارستان میدلند مموریال- فهرست منابع- منابع فارسی- منابع انگلیسی.

اريلي و چتمن(OREILLY & CHATMAN،۱۹۸۶) الگوي چندبعدي خود را مبتني بر اين فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشي را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانيسم هايي دارد که ازطريق آنها مي تواند نگرش شکل بگيرد. بنابراين، مبتني بر کار کلمن (KELMAN) در نگرش و تغيير رفتار (۱۹۵۸) اريلي و چتمن معتقدند که پيوند بين فرد و سازمان مي تواند، سه شکل متابعت، همانندسازي و دروني کردن را به خود بگيرد. متابعت، زماني اتفاق مي افتد که نگرشها و رفتارهاي همسو با آنها به منظور کسب پاداشهاي خاص اتخاذ مي شوند. همانندسازي، زماني اتفاق مي افتد که فرد نفوذ را به خاطر ايجاد يـــا حفظ رابطه ارضاکننده مي پذيرد (مي ير و هرسکويچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۵). سرانجام دروني کردن، رفتاري که از ارزشها و يا اهداف نشأت گرفته را منعکس مي کند که با ارزشها يا اهداف سازمان منطبق است (مودي، ۱۹۹۸، ص ۳۹۰).


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901