پژوهش زیر درباره مدل های تصمیم گیری مدیران در سازمان می باشد. و شامل: مدل های کلامی- مدل های ترسیمی- مدل های تجسمی- مدل های ریاضی- انتخاب مدل مناسب- سبک های تصمیم گیری- کیفیت و پذیرش تصمیم و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
36 صفحه
کد:
03 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

پژوهش زیر درباره مدل های تصمیم گیری مدیران در سازمان می باشد. و شامل: مدل های کلامی- مدل های ترسیمی- مدل های تجسمی- مدل های ریاضی- انتخاب مدل مناسب- سبک های تصمیم گیری- کیفیت و پذیرش تصمیم- پیشینة تحقیق- پیشینة تحقیق- تحقیقات انجام گرفته در خارج ازکشور- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور- خلاصة مطالعات انجام شده در خارج از کشور- فارسی- انگلیسی.

مدل عبارت است از الگویی که از واقعیت گرفته شده و روابط بین متغیرها را نشان می دهد، می توان از آن برای پیش بینی در تصمیم گیری استفاده کرد. تصمیم گیرنده می تواند مدلی از سیستم مورد نظر خود را ایجاد کرده و سپس به کمک آن نتایج مختلفی را که از تصمیم های گوناگون حاصل می شود مورد علاقه قرار دهد. با بکارگیری مدل، بدون آنکه مخاطرة تصمیم گیری در دنیای واقعی را داشته باشیم، می توانیم مطلوبترین تصمیم را اتخاذ کنیم. در اغلب اوقات، غیر ممکن یا مشکل است که شقوق مختلف تصمیم را عملاً آزمایش کرده و از میان آنها مهمترین را انتخاب کرد، در حالی که این امر با استفاده از مدل به سادگی امکان پذیر است. به وسیلة یک مدل، آثار تغییرات مختلف می تواند به سرعت و با دقت مورد سنجش قرار گرفته و تصمیم گیرنده بدون مخاطره و ریسک از نتایج آنها مطلع شود (الوانی، 1385).

 


8000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901