مقاله ی زیر درباره ی مدل های هوش هیجانی می باشد. و شامل: رویکرد توانایی- رویکرد مختلط- مدل مایر و سالووی- مدل گلمن از هوش هیجانی- خود آگاهی یا آگاهی از هیجانات خود- حوزه کنترلی یا کنترل هیجانات و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
31 صفحه
کد:
01 md


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله ی زیر درباره ی مدل های هوش هیجانی می باشد. و شامل: رویکرد توانایی- رویکرد مختلط- مدل مایر و سالووی- مدل گلمن از هوش هیجانی- خود آگاهی یا آگاهی از هیجانات خود- حوزه کنترلی یا کنترل هیجانات- خود انگیختگی- تنظیم روابط- مدل هوش هیجانی بار - آن - مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس- پیشینه تحقیقات خارجی - پیشینه تحقیقات داخلی- تحقیقات مشابه انجام شده در خارج ایران- تحقیقات مشابه انجام شده در داخل ایران- منابع و مآخذ- منابع فارسی- منابع لاتین.

... و در مجموع مهمترین مدلهای مختلف هوش هیجانی عبارتند از (مختاری‌پور و سعادت، 1389، 30): الف- مدل مایر و سالووی ب- مدل گلمن ج- مدل بار- آن چ- مدل دولویکس و هیگس الف: مدل مایر و سالووی همان طور که در ابعاد هوش هیجانی ذکر شد مایر و سالووی چهار بعد برای هوش هیجانی تشخیص دادند (مختاری پور و سعادت، 1389، 30): 1- شناسایی هیجان‌ها در خود و دیگران 2- کاربرد هیجانها 3- توانایی درک و فهم هیجانها 4- مدیریت هیجانها ب: مدل گلمن از هوش هیجانی گلمن مدلي از هوش هيجاني ارائه کرد که بيست و پنج شايستگي را در پنج خوشه جاي داده بود يا به عبارت ديگر مدل هوش هيجاني گلمن داراي 5 حوزه است: 1-حوزه آگاهي شامل آگاهي هيجاني، ارزيابي صحيح از حوزه اعتماد به نفس 2 -حوزه کنترلي شامل قابليت اعتماد: وجدان، انطباق پذيري، نوآوري، حوزه کنترلي 3- خود انگيختگي شامل گام برداشتن به سوي هدف، قصد، پيشگام بودن، خودکنترلي 4- همدلي شامل درک ديگران، رشد ديگران


10000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901