ارزیابی عوامل موثر بر جذب منابع بانکی کشور» مطالعه موردی بانک سامان استان گیلان عوامل کلیدی موفقیت بانک سامان را در جذب منابع به ترتیب اولویت کیفیت خدمات،رضایت مشتریان، فن آوری اطلاعات، تنوع خدمات و مطلوبیت محیط داخلی شعبه بیان کرده است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
34 صفحه
کد:
1381 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

ذوالفقاری و آقازاده (1389)، در مقاله ای با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی (مطالعه موردی درشعب بانک تجارت سمنان) » به شناسایی عوامل موثر بر موفقیت شعب بانک در جذب منابع مالی در بانک تجارت استان سمنان پرداخته اند. نتیجه حاصل تحقیق ، عوامل مؤثر بر موفقیت شعب در جذب منابع هم در بین کارکنان و هم در بین مشتریان 1-کارکنان شعب، 2-سطح مشتری مداری شعب، 3-ریاست شعب، 4-تسهیلات اعتباری شعب و 5-امکانات فیزیکی شعب مشخص شدند که حالت توصیفی دارد. همچنین میانگین اهمیت نظرات جامعه ی مشتریان کمتر از جامعه ی کارمندان ارزیابی شد. در تحقیق حاضر با توجه به نتیجه گیری های بدست آمده، شعب با اخذ تصمیمات صحیح می توانند به جذب بیشتر منابع دست یابند. هدیه لمر(1387) در تحقیقی با عنوان « ارزیابی عوامل موثر بر جذب منابع بانکی کشور» مطالعه موردی بانک سامان استان گیلان عوامل کلیدی موفقیت بانک سامان را در جذب منابع به ترتیب اولویت کیفیت خدمات،رضایت مشتریان، فن آوری اطلاعات، تنوع خدمات و مطلوبیت محیط داخلی شعبه بیان کرده است . در تحقیق دیگر که توسط آقای کشاورز رضائی(1386) با عنوان « بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده های گوناگون (تجهیز منابع) درشعب بانک ملت» در سرپرستی منطقه 4 تهران انجام گرفت . محل و موقعیت شعب از نظر مشتریان در تجهیز منابع مالی موثر می باشد . و این در حالی است که از دیدگاه کارکنان بانک، نحوه و کیفیت خدمات بانکی بیشترین تاثیر در تجهیز منابع مالی را دارد.


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901