مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت زندگی کاری- تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری- برنامه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری- نظریه های کیفیت زندگی کاری- پیشینه تحقیق - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع لاتین و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
34 صفحه
کد:
1364 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره کیفیت زندگی کاری می باشد. و شامل: تاریخچه کیفیت زندگی کاری- تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری- برنامه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری- نظریه های کیفیت زندگی کاری- پیشینه تحقیق - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع لاتین.

تحقیقی توسط فرنیا و شجاعی با موضوع: "بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری مدیران با بهره وری آنان در مدارس شهرستان سردشت در سال تحصیلی 88-1387" انجام و در این تحقیق با استفاده از فرضیات و چارچوب نظری تحقیق و در نهایت با توجه به یافته های تحقیق نتایج زیر ایراد گردیده است: بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد و دلایل ضمنی یافته ها حاکی از آن است که مدیرانی که بهره وری بالایی دارند دارای کیفیت زندگی کاری بهتری هستند که به احتمال زیاد بواسطه آن به رفتارهای مطلوب معینی در مدیریت مبادرت می ورزند که پی آمد آن بهره وری است. (فرنیا و شجاعی، 1388، 180-161)


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901