مقاله زیر درباره علم دینی می باشد. و شامل: مفهوم علم دینی- تعاریف مختلف علم و دین- تعاریف علم- تعاریف دین- علم دینی- رویکردها در باب امکان علم دینی- رویکرد حداقلی- رویکرد حداکثری- حقیقت گرایی- حقانیت و کارایی در جهت الهی و ... است.

جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
36 صفحه
کد:
1211 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره علم دینی می باشد. و شامل: مفهوم علم دینی- تعاریف مختلف علم و دین- تعاریف علم- تعاریف دین- علم دینی- رویکردها در باب امکان علم دینی- رویکرد حداقلی- رویکرد حداکثری- حقیقت گرایی- حقانیت و کارایی در جهت الهی- نظریه های علم دینی- نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت- توجه به مراتب طولی عقل در درک حقایق عالم و تلازم همه جانبه عقل ونقل- نظریه گزیده گویی دین- فهرست منابع- منابع لاتین.

از بررسی پژوهش های تجربی و دستاورد های علمی در بستر تاریخ علم آشکار می شود که مفاهیم علمی صرفاً برگرفته از طبیعت نیستند و مفاهیم نظری و مبادی مابعدالطبیعی در نظریه های علمی کاملاً نفوذ دارند. اهداف علمی پژوهشگران و نگرش کلی جهان بینی آنان در نحوه شکل گیری علم تأثیر می گذارد؛ زیرا اهداف علمی دانشمندان، نوع پرسش های نظری آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و با توجه به جهان بینی و فضای ذهنی رایج در روزگار خود و با تحت تأثیر قرار دادن پارادایم ها، گونه های خاصی از پاسخ ها را شایسته فحص و بحث می دانند و این تأثیر گذاری نه تنها در مقام گردآوری علم بلکه در مقام داوری و آزمون پذیری نیز ظاهر می شود. (سلیمانی، 1389، ص. 229 ). -


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901