وارد كردن داده ها در spss اولین گام برای تحلیل آماری داده های پایان نامه یا مقاله و پرسشنامه است که در این بخش به طور کامل آموزش داده می شود.

برای آن که تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده ها صورت گیرد ، در شروع کار باید داده ها وارد برنامه و متغییرها مشخص شوند.

داده ها در یک صفحه گسترده به نام ویرایشگر داده ها (Data editor) وارد می گردند.

برای دسترسی به این صفحه گسترده به منظور وارد کردن داده ها ، هنگامی که برنامه SPSS باز می شود گزینه ی NewDataSet را انتخاب کنید.

در این حالت پنجره ی ویرایشگر داده ها بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

آشنایی با قسمت های مختلف پنجره Data Editor :

نوار عنوان (Title bar) : بالا ترین فضای افقی این پنجره است که اسم آن Untitled-IBM SPSS Statistic Data Editor می باشد که بعد از ذخیره کردن داده ها ، به نام مورد نظر تغییر پیدا می کند.

نوار منو (Menubar) : نوار افقی زیر نوار عنوان که شامل منوهای File , Edit , … , Help است ، که در ادامه به بررسی این منوها پرداخته می شود.

نوار ابزار(Toolbar) : سومین سطر افقی که شامل دکمه و نمادهای تصویری است. چنانچه نشانگر ماوس را بر روی هر کدام لحظه ای نگه دارید عملکرد آن ، زیر آن دکمه ظاهر می شود. این ابزارها شامل Open , Copy , … است.

نوار پیمایش پنجره (Scrollbar) : گاهی لازم است بخش خاصی از داده های موجود در ویرایشگر داده ها را که بر روی صفحه نمایش دیده نمی شود ببینیم.

برای انجام این کار ، در نوارهای عمودی و افقی که به ترتیب در طرف راست و پایین صفحه ی ویرایشگر داده ها قرار دارند ، می توان با حرکت دادن ماوس یا کلید های جهتی بر روی صفحه کلید ، داده ها را حرکت داده و بخش مورد نظر از داده ها را بر روی صفحه نمایش نشان داد.

به این دو نوار ، Scroll bar گویند.

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

 

 

کاربرگ نمایش متغییرها و نمایش داده ها (Variable View , Data View) : پایین پنجره ویرایشگر داده ها ، در سمت چپ دو قسمت به نام های Variable View ، Data View دیده می شود.

1)Variable View : این قسمت برای نام گذاری متغییرها ، مشخصات و جزئیات مورد نظر آنها به کار برده می شود.

اولین ستون Name می باشد که نام همه ی متغییرها در این ستون نوشته می شود. به عنوان نمونه مثال در خانه ی اول نام متغییر را تایپ می کنیم(مثلا Stress) و با کلید جهتی به سمت راست حرکت کرده تا به خانه ی اول از ستون Type بروید.

در این ستون نوع متغییر نشان داده می شود (مثلا Numeric) ، در ستون Width تعداد کاراکترهایی که عرض آن متغییر را تشکیل می دهد (مثلا 8) درج می شود.

Decimals تعداد ارقام اعشاری است که به مقادیر داده ها اختصاص داده می شود (مثلا 2).

Lable برچسبی است که برای آن متغییر تعیین می کنید (مثلا پرسش مورد نظر را که در پرسشنامه است را تایپ می کنیم) ، Values مقادیر کدهایی است که برای گروه ها یا سطوح یک متغییر در نظر گرفته می شود (مثلا گزینه های پاسخ) و Missing که به تعریف داده های گم شده می پردازد.

در قسمت های بعدی به طور کامل این قسمت ها توضیح داد می شود.

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

2)Data View : پس از آن که نام گذاری و مشخصات متغییرها تمام شد ، وقت آن رسیده که داده ها را وارد SPSS نمایید.

با کیلیک بر روی Data view در زیر پنجره ی Data Editor ، یک صفحه گسترده جهت ورود اطلاعات که دربر دارنده ی خانه هایی است که از تقاطع سطرها و ستون ها بدست آمده اند ، باز می شود.

در این کاربرگ ، هر سطر ، بیانگر مورد یا فرد(مشاهده است) و هر ستون بیانگر یک متغییر است.

از آنجا که ما در کاربرگ Variable View نام متغییر را مشخص کردیم. در سر ستون های کاربرگ Data view نام آن متغییرها آمده است و بقیه ستون هایی که نام ندارند دارای برچسب Var هستند.

به این ترتیب شما می توانید در سطر اول ، همه ی داده های مورد نظر متغییرهای مختلف را برای اولین پاسخگو وارد کنید.

قواعد نام گذاری متغییرها : برای انتخاب نام متغییرها در SPSS ، باید موارد زیر رعایت شود :

1- نباید بیشتر از هشت کاراکتر شود.(یک کاراکتر شامل یک حرف ، یک عدد یا یک نشانه است).

2- باید با یک حرف یا @ شروع شود.

3- نباید با یک نقطه شروع شود.

4- می تواند شامل حروف ، اعداد یا یکی از کاراکترهای @ ، # ، - ، یا $ باشد.

5- نباید شامل موارد زیر باشد : الف) فاصله ب) کاراکترهای خاص مانند ؟ و سایر مواردی غیر از کاراکترهای ذکر شده در قائده ی (4). 6- کلمات کلیدی (مانند (ALL , BY , EQ , NOT , AND که SPSS به عنوان عبارت محاسباتی از آنها استفاده می شود ، نباید به کار برده شود.

این اسامی (Univers , Avrage) به وضوح دارای تمامی قواعد فوق می باشد.

اما توجه داشته باشید ، در حالی که نام Avg1 نیز صحیح است ، اما نام Ave 1 صحیح نیست زیرا به دلیل وجود فاصله در آن ، قاعده 5 رعایت نشده است.

تعریف کردن متغییرها در کاربرگ Variable View تعیین نام و جزئیات متغییرها (ستون Name) : از آنجا که برای نام گذاری متغییرها در این ستون ، نام یک متغییر می تواند حداکثر شامل 8 کارکتر باشد بهترین نامی که بتواند مفهوم سوال اول را بیان کند انتخاب کنید(مثلا q1).

همین طور برای دومین سوال (مثلا q2) ، سومین سوال (مثلا q3) و تا آخر ادامه دهید. برای وارد کردن نام متغییرها ، نام اولین متغییر (q1) در اولین خانه ی ستون Name تایپ و کلید Enter را فشار دهید (همچنین می تواند از کلید جهتی برای این منظور استفاده کنید).

اکنون خانه دوم ستون Name آماده ی نام دومین متغییر (q2) می باشد ، پس از تایپ نام این متغییر ، Enter را فشار دهید تا خانه ی بعدی ستون Name فعال شود و همین روند را تا زمانی که تمام متغییرهای پرسشنامه نام گذاری شوند ادامه دهید.

تغییر نوع متغییر (ستون Type) : به صورت پیش فرض ، نوع متغییر همان گونه که در ستون Type دیده می شود از نوع عددی است (Numeric) تصور کنید بخواهیم نام تمام شرکت کنندگان را ثبت کنیم و بلندترین نام هم بیش از 20 کاراکتر نیست ، این نوع متغییر از نوع رشته (String) خواهد بود که متغییر کیفی است و طبقات آن در ویرایشگر داده ها به صورت رشته وارد می شود.

یک رشته مثلا می تواند نام یک فرد مثلا Ali Emami باشد. برای تعریف یک متغییر از نوع رشته به این صورت عمل می کنیم :

بعد از تایپ کردن نوع متغییر ، وارد ستون Type شده و نشانگر ماوس را بر روی سه نقطه سایه دار در سمت راست Numeric برده و روی آن کلیک کرده تا کادر گفتگوی Variable Type (شکل) باز شود.

در این کادر لیستی از هشت نوع متغییر دیده می شود که شامل عددی ، سه رقمی ، نمایی ، تاریخی ، با علامت دلار ، با علامت دلخواه و رشته ای می باشد.

بر روی گزینه ی String کلیک کرده ، بلافاصله کادر Decimal place و Width ناپدید شده و کادری به نام Charactreristic جایگزین می شود.

مقدار پیش فرض 8 در کادر را به مقدار بزرگتری مانند 20 تغییر دهید.

 آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

مقادیر و برچسب های مقادیر (ستون Values) : به وسیله ی این ستون باید مقدار ارزشی که به هر گزینه ی پاسخ در سوالات پرسشنامه داده می شود و برچسب های آن ها را برای هر متغییر (سوال) مشخص کرد.

بدین منظور در ستون Value پس از فعال کردن خانه ی متناظر با هر متغییر ، کادر گفتگوی Value Lable را باز کردهبرای نمونه برای سوال 1 (q1) به صورت زیر عمل کنید :

1-در کادر متنی Value عدد 5 را بنویسید.

2-در کادر متنی Lable کلمه ی “Absolute agree” (کاملا موافق) را نوشته تا دکمه ی Add فعال شود و با کلیک بر روی این دکمه عبارت زیر ظاهر می شود :

. 5=“Absolute agree” 3-به همین صورت به ترتیب برای کدهای 2 ، 3 ، 4و1 ، کلمات “Agree” ، ”Disagree” و “Absolute disagree” بنویسید.

 

4- اکنون که تمام 5 مقدار متغییر q1 دارای برچسب شدند ، بر روی OK کلیک کنید.

خانه ی Value به صورت ({1 , Absolute , }) در می آید (شکل (1-5)). 

توجه : در سوالاتی که بهترین پاسخ آن گزینه ی کاملا مخالفم می باشد ، روند کدگذاری باید برعکس روال بالا یعنی این بار به گزینه ی کاملا مخالفم کد 5 می دهیم تا انتها ، که به گزینه ی کاملا موافقم کد 1 داده می شود.

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

مشخص کردن برچسب برای متغییرها (ستون Lable) : از آنجا که در تعریف نوع متغیرها یک سری محدودیت ها مانند فارسی نوشتن و ... وجود دارد و همچنین شاید نام متغییر نتواند به طور مطلوبی گویای سوال یا متغییر مورد نظر باشد ، می توانیم با تایپ کردن سوال مربوطه به صورت یک برچسب در ستون Lable این مشکل را برطرف کنیم در این صورت این برچسب در خروجی های SPSS نمایش داده خواهد شد.

همچنین اگر در کاربرگ Data view با ماوس بر روس سر ستون ها که نام متغییرها نشان داده می شود.

برای مشخص کردن برچسب یک متغییر مجازیم تا 120 کارکتر استفاده کنیم.

برای نوشتن Lable بصورت فارسی دربرنامه SPSS در نسخه های 21 به پایین از منوی Edit ، تب General ، گزینه Unicode(Universal character set) را انتخاب کنید.

مقادیر گم شده(Missing) : اگر خانه ای توسط کاربر پر نشود ، SPSS یک مقدار گم شده ی سیستم (System missing value) در آن قرار خواهد داد که در ویرایشگر داده ها با نقطه مشخص می شود. SPSS مقادیر گم شده ی سیستم را در محاسبات میانگین ها ، انحراف معیارها و سایر آماره ها کنار می گذارد.

البته گاهی اوقات ممکن است که کاربر بخواهد SPSS با بعضی از پاسخ ها در مجموعه ی داده ها ، مانند مقادیر گم شده برخورد کند.

برای نمونه فرض کنید که در یک نظر سنجی ، پنج طبقه به کار رفته است (E , D , C , B , A) که طبقه E موقعی به کار می رود که شرکت کننده از دادن پاسخ امتناع می کند و طبقه ی D برای حالتی است که وی سوال را نفهمیده است.

در این حالت کاربر از SPSS می خواهد که با این پاسخ ها مانند مقدار گم شده برخورد کند ، اما اطلاعات مربوط به پاسخ های D و E را برای ارائه ی فراوانی نسبی آنها در خروجی نگه دارد.

در SPSS اصطلاحا کاربر می خواهد که بعضی از پاسخ ها به عنوان مقادیر گم شده ی کاربر (user-missing value) در نظر گرفته شود (که در مقابل مقادیر گم شده ی سیستم است).

برای مثال ، در تجزیه و تحلیل مجموعه نمرات قبولی و افتاده ی یک امتحان ، کاربر می تواند SPSS بخواهد که با مقادیر زیر به عنوان مقادیر گم شده برخورد کند :

1. نمرات بین صفر تا 75/9. 2. مواردی که داوطلب بدون بدون پاسخ دادن امتحان را ترک می کند. (ترک امتحان را می توان با یک کد قراردادی و نامربوط مثل عدد2- نشان داد. علامت منفی کمک می کند تا دریابیم که عدد مربوطه نمی تواند صحیح باشد.) جهت تعریف کردن این گونه مقادیر گم شده مراحل زیر را به کار ببرید.

1- نشان گر ماوس را بر روی ستون Missing قرار داده و کلیک کیند.

2- روی سه نقطه ی سایه دار سمت راست None کلیک کنید تا کادر گفتگوی Missing values باز شود.

3- ابتدا گزینه ی No missing values انتخاب شده است.

سه کادر متن پایین آن ، این امکان را به کاربر می دهد تا سه مقدار مفقود جداگانه (Discrete Missing values) را تعریف کند که در SPSS این سه مورد تحت عنوان missing (1) ، missing (2) ، missing (3) شناخته می شوند.

در این جا می توان مقادیر کمی را تعریف کرد و یا رشته های حرفی کوتاه را مشخص نمود که در هر حال باید با نوع متغییر تطبیق داشته باشد.

گزینه های دیگر موجود در کادر گفتگو برای متغییرهای کمی به کار برده می شوند. کاربر می تواند یک بازه از مقادیر را به عنوان مقدیر گم شده تعریف کند ، یا یک بازه یا یک مقدار مشخص را تعریف نماید.

4- بر روی دکمه ی Range plus one discrete missing کلیک کرده و مقادیر صفر و 75/9 را در کادرهای High و Low وارد کنید و مقدار 2- را در کادر Discrete value وارد نمائید.

کادر گفتگوی تکمیل شده در شکل نشان داده شده است.

5- بر روی ok کلیک کنید .

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

1- مقادیر فوق در خانه ستون missing نشان داده خواهد شد . 

توجه توجه کنید که دامنه ها فقط می توانند برای متغیرهای عددی مشخص شوند و نمی توان مقادیر گم شده برای متغیرهای رشته ای طولانی (متغیرهای رشته ای بیشتر از هشت کارکتر) تعیین کرد .

کلیه مقادیر رشته ای به انضمام مقادیر خالی یا تهی مقادیر معتبر (غیر گم شده)تلقی می شوند مگر اینکه شما به طور واضح انها را به صورت گم شده معرفی می نمایید.

برای تعیین مقادیر تهی یا خالی به صورت گم شده برای یک متغیر رشته ای در یکی از سه کادر مستطیلی discrete missing values یک single space وارد کنید . 

توجه برای جایگزین کردن مقادیر معلوم به جای مقادیر گم شده گزینه replace missing values را از منوی transform انتخاب کنید .

تعیین مقیاس (سطح) اندازه گیری (ستون Measure) : در پیش فرض SPSS مقیاس اندازه گیری برای متغیرهای کیفی یا رسته ای Nominal می باشد.

شما می توانید در این ستون مقیاس اندازه گیری را تعیین کنید .

برای متغیرهای نسبی و فاصله ای گزینه ی scale برای متغیرهای ترکیبی گزینه Ordinal و برای متغیرهای اسمی مقیاس Nominal را انتخاب کنید .

انتخاب مقیاس در محاسبات SPSS در بعضی نمودارها تغییراتی را ایجاد می کند .

پهنای ستون (ستون column) : پهنای ستون را در صفحه ویرایشگر داده ها می توان با استفاده از column تغییر داد .

البته در عمل به ندرت چنین کاری برای تغییر پهنای ستون همانند تغییر ستون های Width و Decimals عمل کنید .

ردیف کردن داده ها (ستون Align) : به صورت پیش فرض داده ها در Data view به صورت چپ چین ردیف شده اند اما گاهی وسط چین کردن یا راست چین کردن ان ها بهتر است .

این ستون اامکان این کار را امکان پذیر میکندو برای این کار نشانگر ماوس را بر روی این ستون قرار داده و کلیک کنید . بر روی پیکان رو به پایین در سمت راست عبارت Left کلیک کرده و گزینه های Right یا Center انتخاب نمایید .

ارائه یک پرسشنامه به عنوان یک مثال در این کتاب تا اواخر فصل 8 سعی شده است تا بیشتر روندهای تحلیلی انجام گرفته به وسیله نرم افزار SPSS توسط متغیرهای موجود در پرسشنامه ای که در ادامه بعد آمده است انجام شود .

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

 

1-همیشه در مقابل اتفاقات عکس العمل منطقی از خود نشان می دهم 

2-انجام هرکاری را می توانم بر عهده بگیرم

3-قادر به تنظیم وقت برای هرکاری هستم

4-همیشه نسبت به دیگران احساس تعهد میکنم

5-تمام کارهایی که در نظر داشته ام را انجام داده ام

6-از هر لحاظ روی زندگیم کنترل دارم

7-نگاه من به اینده سرشار از امید و شادی است

8-از اکثر موقعیت های زندگی راضی هستم

9-احساس میکنم سرشار از انرژی هستم

10-همیشه سرحال از خواب بیدار میشوم

11-تصمیم گرفتن برایم اسان است

12-عاشق زندگی هستم

13-هدف مند زندگی می کنم

14-کاملا هوشیار هستم

 

15-همیشه در حال خنده هستم

16-از ان جا که هستم خیلی راضیم

17-همیشه باعث خوشحالی دیگران می شوم

18-تمام خاطرات گذشته من خوب است

19- برایم مهم است که در دانشگاه بهتر از دیگران باشم

20-وقتی تکلیفم را انجام می دهم هدفم فهم بیشتر و عمیق تر مطالب است

21-در دانشگاه کارهای اختیاری را نیز انجام میدهم

22-اگر ممکن باشد در امتحان تقلب هم میکنم

23-برای کسب نمره بالاتر با دیگران رقابت میکنم

24-این تفکر که عملکردی بهتر از دیگران داشته باشم در من ایجاد انگیزه می کند

25-دوست دارم در دانشگاه دیگران متوجه توانایی هایم شوند

26-همیشه نگران این هستم که نکند کارم را درست انجام ندهم

27-فقط به دنبال پاس کردن درسهایم هستم

پرسشنامه بالا یک تحقیق در مورد میزان رضایت مندی شغلی دانشجویان در وضعیت های مختلف است که دارای 27 سوال می باشد.

نحوه ی وارد کردن داده های پرسشنامه :

در بخش های قبلی چگونگی تعریف کردن متغیرها را در کاربرگ Variable view بیان کردیم .

بنابراین هرستون کاربرگ Data view مربوط به یک متغیر است .(هرسوال معرف یک متغیر است) و هر سطر ان مربوط به یک نفر از پاسخ دهندگان به پرسشنامه است.

اینک در ستون اول داده های مربوط به اولین نفر تا آخرین نفر را وارد می کنیم و هنگامی که ستون مورد نظر را برای تمامی افراد (مشاهدات) تکمیل شد با کلید جهتی به ستون بعدی می رویم و این روند را برای تمام متغیر ها انجام می دهیم.

همچنین میتوان به صورت سطری با تعریف کلیه ی متغیرها اطلاعات یک فرد را در یک سطر وارد کرد .

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

محاسبه متغییر «ویژگی پنهان» پرسشنامه:

هر پرسشنامه دارای سوالات مختلفی است که جهت گیری تحقیق ما را مشخص می کند و به ما کمک می کند تا در مورد یک مسئله ی خاص تصمیم گیری کنیم .

ویژگی پنهان در واقع همان موضوع پرسشنامه می باشد.در ساختن یک پرسشنامه برای یک موضوع خاص در ابتدا شاخص هایی معرفی می شوند که جنبه هایی از موضوع را در بر می گیرند .

این این شاخص ها مولفه های اصلی موضوع تحقیق ما هستند. (توضیحات بیشتر رد این مورد در فصل تحلیل عاملی گفته شده است) برای محاسبه ویژگی متغیر پنهان به این صورت عمل می کنیم که داده های مربوط به هر فرد را که در هر ستون آمده است باهم جمع کرده (با میانگین می گیریم) و در یک ستون جداگانه وارد می کینیم و نام این ستون را با توجه به موضوع پرسشنامه انتخاب می کنیم.

به عبارت ساده تر ، هر فرد با توجه به پاسخی که به سوالات مختلف پرسشنامه می دهد ، برای هر سوال یک نمره(یا کد) دریافت می کند که ما با جمع زدن این نمرات (یا کدها) برای تمام سوالات ، امتیاز مربوط به این فرد را به دست می آوریم.(دستور computer را در ادامه ببینید) و در ستون متغییر ویژگی پنهان (در این پرسشنامه این متغییر را comftable نام گذاری کرده ایم) وارد می کنیم.

با توجه به مبحث تحلیل عاملی که در ادامه خواهید دید ، متوجه می شویم که سوالات 15 ، 13 ، 12 ، 9 ، 8 ، 7 و 16 را می توان با هم به صورت یک شاخص عنوان کرد.

چرایی این موضوع را در فصل تحلیل عاملی خواهید دید.

اما هدف از مطرح کردن این مطلب در این جا تنها این است که ما قصد داریم مجموع داده های این هفت متغییر را در یک متغییر به نام میزان رضایت مندی از زندگی ، که با نام satisfact در کاربرگ Variable View معرفی شده است ، داشته باشیم تا از این متغییر در بعضی از مثال ها استفاده کنیم.

آموزش وارد كردن داده ها در spss

  انتخاب نمونه به وسیله ی دستور Select Case : انتخاب نمونه به ما امکان می دهد تحلیل را بر روی گروه مشخصی از مشاهدات محدود کنیم.

با اجرای دستور Select Case از منوی Data کادر گفتگوی بعد باز می شود.

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

شکل بالا چندین روش را برای انتخاب مشاهدات نشان می دهد.

این روش ها در زیر نشان داده شده است : All Case : تمامی مشاهدات را برای تجزیه و تحلیل انتخاب میکند.

این گزینه پیش فرض است.

If condition is satisfied : این امکان را می دهد که مشاهدات را بر اساس یک شرط منطقی (مثلا sex=1=1 &marriage) انتخاب کنید.

این کار را با زیر کادر گفتگوی if انجام می دهد.

در مورد نوشتن شرطی منطقی و استفاده از عملکرد ها در ادامه ی همین بحث (تبدیل و انتخاب داده ها به وسیله ی منوی Transform) توضیح خواهیم داد.

Random sample of case : این امکان را می دهد که یک نمونه تصادفی از مشاهدات را انتخاب کنیم.

Based on time or case range : این امکان را می دهد که دامنه ای از مشاهدات را بر اساس ترتیب شان در کاربرگ نمایش داده انتخاب کنیم.

Use filter variable : با مشخص کردن یک متغییر فیلتر ، این امکان را می دهد که مشاهداتی را انتخاب کنید که دارای مقدار صفر برای متغییر فیلتر نیستند.

متغییر فیلتر ، متغییر ی است که تنها دارای مقادیر صفر و یک است. مشاهدات انتخاب شده با کد یک و مشاهدات انتخاب نشده با کد صفر هستند.

بخش Output دارای سه قسمت زیر می باشد :

Filter out unselected cases : با انتخاب این گزینه مشاهدات به طور موقت انتخاب می شوند مشاهدات انتخاب نشده از بین نمی رود و امکان دستیابی مجدد به آنها وجود دارد.

Copy selected cases to a new dataset : با انتخاب این گزینه مشاهدات انتخاب شده در یک پنجره جدید از ویرایشگر داده ها قرار می گیرند تا تحلیل گر نمونه انتخاب شده را با یک نام جدید به طور کامل مشاهده کند.

Delete unselected cases : با انتخاب این گزینه ، مشاهدات به طور دائم انتخاب می شوند.

مشاهدات انتخاب نشده حذف (Delete) می شوند و امکان دستیابی مجدد به آن ها وجود ندارد.

مثال : در این مثال می خواهیم مشاهداتی را انتخاب کنیم که متأهل هستند و معدل آنها نیز بالاتر از 15 می باشد.

این انتخاب را به صورت موقت انجام می دهیم :

از منوها به ترتیب گزینه های زیر را انتخاب می کنیم.

Data Selected Cases گزینه If condition is satisfied را انتخاب کرده و بر روی دکمه if کلیک می کنیم.

عبارت شرطی را به صورت Marraige=2 & Average>15 تایپ می کنیم و سپس روی دکمه Continue کلیک می نماییم.

در بخش Output گزینه Filter out unselected Cases را انتخاب می کنیم.

با این کار ، مشاهدات انتخاب نشده در فایل موجود به صورت فعال باقی می مانند و می توانیم تمام مشاهدات اولیه را مجددا به دست آوریم ، در غیر این صورت آنها را از دست خواهیم داد.

روی دکمه OK کلیک می کنیم.

اکنون مشاهدات انتخاب نشده با علامت اسلش (/) بر روی شماره ردیفشان مشخص شده اند.

برای غیر فعال کردن انتخاب نمونه ها می توانیم دوباره کادر گفتگوی Select Cases را باز کرده و گزینه Select All Cases را انتخاب نماییم و بر روی OK کلیک کنیم.

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 

تبدیل و انتخاب داده ها به وسیله دستور Transform … Compute: برای انجام محاسبات آماری ، گاهی لازم است داده های موجود در یک متغیر را تغییر داد.

تغییر نتایج ممکن است در یک متغیر جدید ذخیره شود و یا بر روی متغیر قبلی ثبت و جایگزین شود.

عمل تغییر داده ها را تبدیل گویند.

این دستور برای تغییر وتبدیل داده ها ، به وسیله انجام یک عبارت ریاضی یا آماری (Numeric Expression) بر روی داده ها کار می کند.

با این دستور بسیاری از عملیات را می توانید انجام دهید. به وسیله کادر گفتگوی Compute Variable می توان مقادیر داده ها را بر اساس یک عبارت ریاضی یا آماری تبدیل کرد و نتایج را در یک متغیر جدید ثبت نمود.

به عبارت دیگر ، نتایج محاسبه شده از یک عبارت ریاضی یا آماری را در یک متغیر هدف قرار داد. این کار به صورت زیر انجام می شود : Target Variable=Numeric Expression در رابطه فوق ، متغیر مورد نظر می تواند یک متغیر جدید تعریف شود یا یک متغیری که از قبل وجود دارد (در این حالت مقادیر جدید ، جایگزین مقادیر قبلی آن می شود). به عنوان مثال عبارت ریاضی می تواند لگاریتم یکی از متغیرهای موجود باشد.

البته توابع ریاضی زیادی در بخش Functions در دسترس هستند که شما را قادر می سازند عبارت های ریاضی پیچیده را محاسبه کنید. به طور مثال می خواهیم مجموع پاسخ های افراد مختلف را در یک متغیر جدید به نام Comftable داشته باشیم.

بنابراین در کادر Target Variable ، عبارت Comftable را تایپ می کنیم ، سپس در قسمت Function group روی گزینه Statistical کلیک کرده تا توابع آماری در کادر Function and special variables ظاهر شود.

سپس با 2 بار کلیک بر روی گزینه Sum ، تابع موردنظرمان را به کادر Numeric Expression می فرستیم ، اکنون متغیرهای q1 تا q27را انتخاب کرده و به درون پرانتز تابع و به جای علامت های سوال (؟) منتقل و در پایان بر روی OK کلیک می کنیم.

به طور کلی کادر گفتگوی Compute Variable به وسیله 3 بخش زیر بر روی داده ها عملیاتی شود : صفحه ماشین حساب (Calculate Pad) این بخش کادر گفتگو ، دو قسمت زیر را در بر می گیرد : اعداد عملگرها برای بکار بردن علائم و عملگرها کافی است روی دکمه های مورد نظر کلیک کنید تا در کادر متن Expression ظاهر شوند. همچنین می توانید به وسیله صفحه کلید ، آنها را تایپ کنید.

دقت کنید زمانی که ترکیب عطفی & به کار می رود هر دو عبارت قبل و بعد آن باید درست باشد و عملگر ~ صحیح یا غلط عبارت موجود را برعکس می کند.

آموزش وارد كردن داده ها در spss

 


مشاوره و انجام پروپوزال، مقاله علمی پژوهشی و isi ، پروژه و تحلیل آماری با spss: آموزش وارد كردن داده ها در spss
مشاور:علی محمدی
شماره تماس: 09011853901
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901