بعد از خرید حق اشتراک به چنین صفحه ای منتقل می شوید.

در این صفحه به طور سیستماتیک اجازه دانلود تعدادی از فایل های سایت را دارید.

کافیست با کلیک بر روی کلمه دانلود،  فایل مورد نظر خود را مستقیما و بلافاصله دانلود و ذخیره نمایید.

 

 

...

 

...

 

...

...