چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی

چارچوب نظری پایان نامه به تعریف مفاهیم و متغیرها می پردازد که بیان نظرات و پیشینه ها از مهم ترین بخش این کار است.

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش هیجانی

  تحقیق زیر درباره هوش هیجانی می باشد . که شامل : مفهوم هوش، تعریف هوش، انواع هوش، هوش هیجانی ، تعاریف هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی و....
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری نشخوار فکری

  تحقیق زیر درباره نشخوار فکری می باشد. و شامل: نشخوارفکری در مـقابل‌ افـکار‌ اتوماتیک منفی، نشخوارفکری در‌ مقابل توجه خـود مـتمرکز‌ و خـودآگاهی خصوصی‌، نشخوارفکری در مقابل نگرانی، نظریه‌های نشخوارفکری‌ نظریه سبک پاسخ و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری ناگویی هیجانی

  پژوهش زیر درباره ناگویی هیجانی می باشد. و شامل: مفهوم عواطف و هیجانات، کنترل عواطف، برخی از مهارت های تشکیل دهنده هوش عاطفی عبارتند از، مدیریت هیجانی، چگونگی مدیریت هیجان ها، خود پذیری هیجانی، گشودگی هیجانی و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرسودگی شغلی

  مقاله زیر درباره فرسودگی شغلی می باشد. و شامل: مقدمه، تاریخچه فرسودگی شغلی، تعاریف فرسودگی شغلی، مدل‌های فرسودگی شغلی، تحلیل عاطفی(خستگی هیجانی)، مشخصه ه شخصیت(بدبینی،فردیتزدایی) ، فقدان موفقیت فردی(بیکفایتی) و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری دانش و سستم حسابداری

  تحقیق زیر درباره دانش و سستم حسابدار می باشد. و شامل: انواع حسابداری، تقسیم بندی بر اساس ماهت گزارش‌ها تهه شده، حسابدار مال، حسابداری مدیریت، تقسیم بندی بر اساس نوع سازمان، حسابداری دولتی، حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری کارآفرینی سازمانی

  مقاله زیر درباره کارآفرینی سازمانی می باشد . و شامل: معرفی کارآفرینی سازمانی، تعريف واژه كارآفريني، انواع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی2، توضیح کامل تری از کارآفرینی سازمانی، فرآیند کارآفرینی سازمانی و... است
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره فراشناخت

  پروژه زیر درباره فراشناخت می باشد . و شامل : راهبردهای فراشناختی، خودآموزی، خود بازبینی، خود پرسی، خود نظم دهی، تدریس دو یکی دیگر از راهبردهای فراشناختی است که مربوط به تعامل عوامل و میانجی گری ها میانجی گری ها انگیزشی بانظام شناختی است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری خود پنداره

  تحقیق زیر درباره خود پنداره است .و شامل : خود، تعاریف خود پنداره، 2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره، ابعاد خودپنداره، رشد و تغییر خود پنداره، عوامل موثر بر رشد خودپنداره،اهمیت خودپنداره، اجزا و عناصر خودپنداره، عزت نفس،
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکنترلی

  ضعف داشتن درهماهنگی هیجان ایجاد شده از مخالفت های اجتماعی و ترس از این گونه مخالفت ها اغلب به شکلی شدید است که بر تلاشهای فرد برای به انجام رساندن راه درست مانع می شود.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری با موضوع خلاقیت

  خلاّقیت پدیده ای است که نتیجۀ آن یک کارخارق للعاده باشد که توسط گروهی در زمان معین به عنوان چیزی مفید و رضایت¬بخش مورد قبول واقع شود. محققان دیگری تلاش کرده¬اند که رفتار خلاق را براساس سرمشق ملی شدن وسیله ای قانع کنند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مهارت های اجتماعی

   

   


  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری عملکرد تحصیلی

  تحقیق زیر درباره مبانی نظری عملکرد تحصیلی می باشد. و شامل : تعاریف عملکرد تحصیلی، عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی، آموزش راهبردهای فراشناختی، محیط خانواده، بی سوادی یا کم سوادی والدین، ناکافی بودن امکانات داخل خانه، فقر اقتصادی و...

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل
 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری اضطراب امتحان

  مقاله زیر درباره ی مبانی نظری اضطراب امتحان است .و شامل : علایم اضطراب َ، مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان ، نظریه توجهی– اضطراب امتحان، علایم شناختی، علایم عاطفی و هیجانی، نشانه های رفتاری، علایم و نشانه های فیزیولوژیك، سایر علایم و نشانه ها و...
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرطان

  تحقیق زیر درباره سرطان می باشد . و شامل : تاریخچه سرطان چه نوع بیماری است ، نام گذاری انواع سرطان ها، تفاوت مولکولی سلول در قدیم هم وجود داشته است؛ اما در عصر حاضر به سبب افزایش آلودگی های محیط طبیعی افراد بیشتری به آن دچار می شوند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سازگاری روانشناختی

  نیازهای غالب و متفاوت،نابهنجاری ، تعارض ها، اضطراب ها و رفتارهای دفاعی در این زمینه شناخته می شوند. انگیزش و نیازهای اکتسابی نیازهای غالب و متفاوت،نابهنجاری ، تعارض ها، اضطراب ها و رفتارهای دفاعی در این زمینه شناخته می شوند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری روان درمانی

  پژوهش زیر درباره روان درمانی می باشد . و شامل : روان درمانی چیست؟ سابقه فرهنگی - تاریخی روان درمان، انواع روان درمانی، اهداف روان درمانی، روان درمانی حمایتی، اهداف رواندرمانی حمایتی چیست؟ رابطه درمانگر- بیمار، عناصر درمان حمایتی، اطمینان بخشی،...
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سوگیری توجه و اعتیاد

  درمجموع هنگامی که اطلاعات را به صورت یگانه نگاه می کنیم می توانیم به اهمیت اصلاح سوگیری توجه از منظر تحقیق های مختلف پی ببریم. این عادی به نظر می‌رسد که در تنگاتنگی بین یک محرک با ارزش پاداشی بسیار و یک محرک با ارزش پاداشی کم سیستم توجه انسان به محرک ارزش پاداش بالاتر نتیجه گیری داشته باشد.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری اثربخشی تدریس علوم تجربی

  تحقیق زیر در مورد اثربخشی آموزش علوم تجربی می باشد .و شامل : پیشینه نظری، چهار ویژگی خاص تدریس برنامه ریزی یا طرح ریزی، راهبرد نظارت:، راهبرد تنظیم:، انواع پیش سازمان دهنده ها، پیش سازمان دهنده توضیحی، و....
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری اميد به زندگي

  پژوهش زیر درباره ی امید به زندگی می باشد و شامل : تاريخچه ي اميد، نظريه ي اميد: يک الگوي تفکر هدف-مدار، چگونگي بر اساس تعريف گسترده ي هدف در برابر نظريه ي اميد، هدف هر چيزي است که فرد انگیزه دارد آن را به دست آورد، ازمایش کند ، تجربه کند و بيافريند.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره پیشرفت تحصیلی

  مقاله زیر درباره پیشرفت تحصیلی می باشد . و شامل : اصول و هدف های آموزش و پرورش، اصول آموزش و پرورش و دوره مقاله زیر درباره پیشرفت تحصیلی می باشد . و شامل : اصول و هدف های آموزش و پرورش، اصول آموزش و پرورش و دوره و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل