چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق یکی از مهم ترین بخش های پژوهشی در پروپوزال و پایان نامه است که پیکره اصلی پژوهش را تشکیل می دهد.

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری ساختار مالی مطلوب

  مقاله  زیر درباره ساختار مالی مطلوب می باشد. و شامل: تئوری¬های ساختار مالی (سرمایه)- نظریه سود خالص- نظریه سود عملیاتی خالص- نظریه مودیلیانی و میلر- مفروضات مدل مودیلیانی و میلر و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی تحلیل پوششی داده ها

  مقاله ی زیر درباره ی تحلیل پوششی داده ها می باشد. و شامل: سنجش کارایی نسبی- مدل CCR- حل مدل DEA- مدل BCC- مدل BCC ورودی محور- DEA چگونه عمل می‌کند؟- منطقه‌ی کارا و ناکارا و انتقال واحدها از ناکارا به کارا و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری اثربخشی سازمانی

  تحقیق زیر درباره ی اثربخشی سازمانی می باشد. و شامل: مفهوم کارایی - انواع کارایی- تحلیل نسبت در اندازه‌گیری کارایی- روش تحلیل نسبت- منابع و ماخذ و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری سیستم اطلاعاتی بازاریابی

  پژوهش زیر درباره ی سیستم اطلاعاتی بازاریابی می باشد. و شامل: بازارهای صنعتی- بازاریابی صنعتی- مشتری صنعتی- ارزش از دیدگاه مشتری- مطالعات بازار- مدل های سیستم اطلاعات بازاریابی- سیستم اطلاعات بازاریابی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری سرمایه گذاری در مناطق آزاد

  پروژه ی زیر درباره ی سرمایه گذاری در مناطق آزاد می باشد. و شامل: تعریف سرمایه-تعاریف سرمایه گذاری- مفهوم سرمایه گذاری خارجی- انواع سرمایه گذاری خارجی- تئوری سرمایه گذاری- طبقه بندی سرمایه گذاری و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه تحقیق منطقه آزاد

  مقاله ی زیر درباره ی منطقه آزاد می باشد. و شامل: مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد- مناطق آزاد تجاری- بندر آزاد- منطقه ویژه حراست شده گمرکی- منطقه پردازش صادرات- منطقه ویژه اقتصادی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری سواد اطلاعاتی

  مقاله زیر درباره سواد اطلاعاتی می باشد. و شامل: انواع سواد- سوادهای چندگانه- سواد اطلاعاتی- سواد فناوری اطلاعات- تاریخچه سواد اطلاعاتی- سیرتحول سواد اطلاعاتی درخارج از ایران- سیرتحول سواد اطلاعاتی ایران و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری نقش آموزشی کتابخانه ها

  مقاله زیر درباره نقش آموزشی کتابخانه ها می باشد. و شامل: کتابخانه¬های آموزشگاهی و دانشگاهی- کتابخانه های تخصصی- کتابخانه های عمومی- وظایف کتابخانه ملی- نقش آموزشی کتابداران- آموزش استفاده کنندگان کتابخانه ها و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری سیستم فناوری اطلاعات در سازمان

  تحقیق زیر درباره سیستم فناوری اطلاعات در سازمان می باشد . و شامل: فناوری اطلاعات- تفاوت داده واطلاعات- عناصر اصلی فناوری اطلاعات- سازمان و فناوری اطلاعات- ویژگی های سیستم های فناوری اطلاعات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری رضایت ارباب رجوع

  پژوهش زیر درباره رضایت ارباب رجوع می باشد. و شامل: تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع- ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع- مدیریت ارتباط با مشتری- انواع نیازهای ارباب رجوع و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی (سلامت عمومی)

  مقاله زیر درباره بهداشت روانی (سلامت عمومی) می باشد. و شامل: تعریف عملیاتی- تعریف مفهومی- نظریه پاولف- نظریه مازلو- نظریه اسکینر- نظریه فروید- نظریه یونگ- نظریه موری- نظریه اریکسون- نظریه هری استاک سالیوان و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش هیجانی

  تحقیق زیر درباره هوش هیجانی می باشد . که شامل : مفهوم هوش، تعریف هوش، انواع هوش، هوش هیجانی ، تعاریف هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی، آگاهی اجتماعی و....
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل

 • مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری بازاریابی رابطه مند

  پروژه ی زیر درباره بازاریابی رابطه مند می باشد. و شامل: تعاریف بازاریابی رابطه مند- مدل های بازاریابی رابطه مند- تاکتیک های بازاریابی رابطه ای- مزایای بازاریابی رابطه ای- استراتژی های بازاریابی رابطه مندی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرمایه گذاری پرتفوی

  پروژه ی زیر درباره سرمایه گذاری پرتفوی می باشد. و شامل: چرا سرمایه گذاری می کنیم؟- اهمیت مطالعة سرمایه گذاری- فرآیند سرمایه گذاری- ساختار فرآیند تصمیم گیری- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

  پروژه ی زیر درباره برنامه ریزی استراتژیک می باشد. و شامل: تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک- تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب- تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در ایران- مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری تغییر سازمانی

  پژوهش زیر درباره تغییر سازمانی می باشد. و شامل: تغییر و مفاهیم آن- انواع تغییر- عناصر نگرش به تغییر سازمانی-عناصر نگرش به تغییر سازمانی- جزء شناختی نگرش- جزء آمادگی برای عمل در نگرش- اهداف سازمانی تغییر- الزام برای تغییر یافتن و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

  مقاله زیر درباره مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد. و شامل: سیر تکامل مشارکت اجتماعی- مقایسه مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی اجتماعی- اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی- مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد صادراتی

  مقاله زیر درباره عملکرد صادراتی می باشد. و شامل: مقدمه- تجارت آزاد- مزیت نسبی- سازمان تجارت جهانی- صادرات- اهمیت و مزیت صادرات- عملکرد صادراتی- معیارهای سنجش عملکرد صادراتی - ادبیات و پیشینه پژوهش و... است .

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت درباره رهبری خدمتگزار

  تحقیق زیر درباره رهبری خدمتگزار می باشد. و شامل: مقدمه- تعاریف رهبری- سبک رهبری - وظایف رهبری- نظریه های سنتی رهبری- نظریه خصوصیات فردی رهبر- نظریه خصوصیات رفتاری- مروری بر شکل گیری رهبری خدمتگزار و... است
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی ساختار سرمایه

  تحقیق زیر درباره ساختار سرمایه می باشد. و شامل: نقش نوآوری در ساختار سرمایه- تئوریهای ساختار سرمایه- مسأله ساختار سرمایه و حداکثر سازی ثروت سهامداران- هزینه سرمایه- اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله