نمونه پایان نامه مدیریت

در این صفحه می توانید برای دانلود انواع نمونه پایان نامه رشته مدیریت در گرایش های مختلف بازرگانی و مدیریت دولتی و صنعتی ومدیریت مالی و ... اقدام کنید.

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودکارآمدی کارآفرینانه

  پژوهش زیر درباره خودکارآمدی کارآفرینانه می باشد. و شامل: منابع فارسی- منابع انگلیسی است.

  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری سبک رهبری

  مقاله زیر درباره سبک رهبری می باشد. و شامل: مقدمه- مفاهیم وتعاریف سبک رهبری- تئوریهای رهبری- تئوری های شخصیتی رهبری- تئوری های رفتاری،رهبری- رفتار گرایی- رفتار انسان گرایی- تحقیقات دانشگاه آیوا- تحقیقات اوهایو و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت ارایه خدمت

  پروژه ی زیر درباره کیفیت ارایه خدمت می باشد. و شامل: ارایه خدمت- تفاوت ارایه با ارتباط- ابعاد ارایه خدمت- روش کل گرا- روش رخدادی- رویکرد ابعادی- مدل وینستد - مدل راجپوت- مدل کیلور و همکاران- اهمیت کیفیت ارایه خدمت در بازارهای مالی و... است.
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری کارآفرینی

  پژوهش زیر درباره کارآفرینی می باشد. و شامل: تاریخچه کارآفرینی- مفهوم کارآفرینی- کارآفرینی سازمانی-تعاریف کارآفرینی سازمانی- عناوین متفاوت در تعریف این مفهوم- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزش ویژه برند

  پروژه ی زیر درباره ی ارزش ویژه برند می باشد. و شامل: مقدمه- تاریخچه ی شکل گیری مفهوم برند- اهمیت برند- تعریف و تشریح برند- تصویر برند- ارزش ویژه برند- ارزش ویژه برند مالی- ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری شناسایی با امواج رادیویی

  تحقیق زیر درباره شناسایی با امواج رادیویی می باشد. و شامل: سیستم های شناسایی- سیستم های شناسایی مبتنی بر RFID- مقایسه سیستم های شناسایی مبتنی بر بارکد و سیستم های شناسایی مبتنی بر RFID و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری تصمیم گیری چند معیاره

  پروژه ی زیر درباره تصمیم گیری چند معیاره می باشد. وشامل : مقدمه- فرآیند تصمیم گیری انتخاب معیار یا ملاک در تصمیم گیری طبقه بندی تصمیم ها - تصمیم گیری در حالت وجود رقابت و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت شهری

  تحقیق زیر درباره مدیریت شهری می باشد. و شامل: دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری- ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری- برایان مک لالین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری- نظریه ریچارد تاردانیکو و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مزیت رقابتی

  پژوهش زیر درباره مزیت رقابتی می باشد. و شامل: مفهوم و تعریف مزیت رقابتی- مزیت رقابتی پایدار- استراتژی‌های عمومی (ژنریک) پورتر- پیشینه تحقیق- تحقیقات داخلی- تحقیقات خارجی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد سازمانی

  پروژه ی زیر درباره عملکرد سازمانی می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم عملکرد سازمانی- سیر تحول عملکرد سازمانی- الگوها و نظریه های عملکرد سازمانی- هفت شاخص عملکرد- ماتریس ارزیابی عملکرد و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و تسهیم دانش و انتقال دانش

  مقاله زیر درباره مدیریت دانش و تسهیم دانش و انتقال دانش می باشد. و شامل: تعریف و تشریح مدیریت دانش- ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش- سیر تحول مدیریت دانش- تسهیم دانش و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری نظریه ها و مدل های کیفیت

  تحقیق زیر درباره نظریه ها و مدل های کیفیت می باشد. و شامل: نظریه پردازان کیفیت- نظریه ادوارد دمینگ- نظریه ژوزف جوران-)نظریه فیلیپ کرازبی- نظریه تاگوچی- نظریه ایشی کاوا- نظریه بیل کانوی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری کیفیت خدمات بانکی

  پروژه ی زیر درباره کیفیت خدمات بانکی می باشد. و شامل: کیفیت- پنج ویژگی درکیفیت- مفهوم خدمات-طبقه بندی خدمات- ویژگی های خدمات - مفهوم کیفیت ارائه خدمات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجهیز منابع مالی بانک

  مقاله زیر درباره تجهیز منابع مالی بانک می باشد. و شامل: مقدمه- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران- ترازنامه بانک های کشور- بدهی ها- دارایی ها- بررسی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرمایه گذاری پرتفوی

  پروژه ی زیر درباره سرمایه گذاری پرتفوی می باشد. و شامل: چرا سرمایه گذاری می کنیم؟- اهمیت مطالعة سرمایه گذاری- فرآیند سرمایه گذاری- ساختار فرآیند تصمیم گیری- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارتباط سازمانی

  پژوهش زیر درباره ارتباط سازمانی می باشد. و شامل: تعریف ارتباط- نظریه ارتباط از نظر ارسطو- نظریات مکتب شیکاگو- نظریه لازارسفلد و مرتون - نظریه کورت لوین - نظریه های رسانه شناسی در ارتباطات و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان

  تحقیق زیر درباره فناوری اطلاعات در سازمان می باشد. و شامل: داده، اطلاعات ودانش- ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش- فناوری اطلاعات- تعریف فناوری اطلاعات- دلایل به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری ساختار سازمانی

  تحقیق زیر درباره ساختار سازمانی می باشد. و شامل: تعریف سازمان - تعریف سازماندهی- تعریف طرح سازمانی- تعریف ساختار سازمانی- اهمیت ساختار سازمانی- انواع ساختار سازمانی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری ﺭﻗﺎﺑت پذیری

  پروژه ی زیردرباره ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ می باشد. و شامل: مقدمه- ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ- دیدگاه مبتنی بر منابع- سرمایه سازمانی- سرمایه انسانی- سرمایه مالی- دیدگاه موقعیت در بازار- سرمایه مشتری- هوشمندی رقابتی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری تجهیز منابع مالی

  تحقیق زیر درباره تجهیز منابع مالی می باشد. و شامل: سیر تجهیز منابع پولی در صنعت بانکداری- تجهیز منابع مالی در بانک- تجهیز منابع مالی در بانکداری مدرن- تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری بین المللی و... است .
  جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله