نمودار spss

نمودار ها در spss بخش مهمی از آموزش ها را تشکیل می دهد که در این صفحه می توانید به مقالات آموزشی مهمی در این زمینه دست یابید.

 • وقتی به دلایلی نتوانیم داده ها را به صورت «کمی» مشخص کنیم، مثلا در مورد منابع انرژی که به رده های زغال، گاز طبیعی، نفت خام و غیره تقسیم می شود، باز هم نمایش نموداری گویاتر و نمایان تر از جدول است. توزیع مقدار کل روی رده ها، اغلب به صورت «نمودار دایره ای» نشان داده می شود.

 • غالبا مطالعه یک توزیع کیفی توسط نمایش آن مفید است. این نمایش معمولا به صورت نمودار میله ای است.

 • نرم افزار spss ابزاری به نام chart Editor (ویرایشگر نمودار) دارد که با آن می توانید نمودار حاصل از «خروجی» (output) را ویرایش کنید.

 • نمایش نموداری ساده ای که در مطالعۀ بستگی بین دو متغیر کمی مفید است، «نمودار پراکندگی» (scatter plot) می باشد. در یک نمودار پراکندگی، برای هر عنصر مجموعۀ داده ها یک نمودار دوبعدی رسم می شود

 • در ادامه، برخی از ویژگی های نمودار جعبه ای ذکر می شود.  همانطور که قبلا گفته شد، خود مستطیل نشان دهندۀ بخشی از توزیع بین صدک 25 و 75 است، یعنی چارک های پایین و بالا که اصطلاحا به آن ها «لولا» (hinge) گفته می شود.

 • برای ارائه دید کلی موثر از آماره های توصیفی یک مجموعه از داده ها، وسیله ها و نمودار های متنوعی را می توان به کار برد. یکی از این وسیله ها به «نمودار جعبه ای» یا « نمودار جعبه ای - چند خطی» مرسوم است.

 • یک جایگزین مناسب برای نمودار میله ای، نموداری به نام Error bar (میله ای خطا) است که در آن میانگین مقادیر هر طبقه با یک نقطه و «واریانس» آن توسط یک خط عمودی نشان داده می شود که از داخل نقطه می گذرد.

 • رسم نمودار پراکندگی در spss : «نمودار پراکندگی» (scatter plot) در تحلیل آماری کاربرد دارد که در این بخش نحوه رسم آن را در یک نمونه ضریب همبستگی نشان می دهیم.

 • نمودار خطی :

  گاهی داده ها به جای آن که به کمیت های پیوسته مربوط شوند، اندازه های ناشی از شمارش، نظیر «تعداد فرزندان خانواده ها» یا «تعداد حوادث رانندگی در روز» هستند.

 • نمایش تصویری داده ها ابزار قوی برای نتیجه گیری سریع و مدل سازی آماری در تحلیل داده هاست.

 • نمودار هیستوگرام (Histogram) : در کادر ارتباطی Frequency تنها امکان ساخت نمودار هیستوگرام برای کل نمونه ی پژوهش می باشد، اما کادر ارتباطی دیگری در گزینه ی Graphs وجود دارد که امکان ساخت نمودار هیستوگرام را برای چندین متغیر طبقه ای و سطوح گوناگون آن ها فراهم می نماید.

 • نمودارهای نقطه ای پراکنش (Scatter Dot) : نمودارهای نقطه ای پراکنش با ترسیم نقاط دو متغیر بر روی محورهای (x) و (y) ماهیت همبستگی و جهت ارتباط میان دو متغیر را نشان می دهند.

 • نمودارهای مستطیلی : پیش از تحلیل داده ها، به شکل بصری می توان نابهنجاری های موجود در داده ها، مقادیر دور افتاده و مقایسه ی شکل کلی توزیع را برای چند گروه از روی نمودارهای مستطیلی برآورد کرد.

 • نمودارهای دایره ای (pie charts) : نمودارهای دایره ای شاخص آماری صفت مورد نظر را با توجه یه سطحی از دایره که آن متغیر اشغال کرده است نشان می دهند.

 • نمودارهای خطی (line charts) : در نمودارهای خطی شاخص آماری به شکل خط در سطوح متغیرهای طبقه ای ارائه می شود.

 • بررسی نمودارهای توصیفی داده ها : در این سایت با انواع نمودارهای توصیفی داده ها آشنا می شویم.

 • در این مقاله آموزشی تحلیل اکتشافی داده ها در spss همراه با نمودار آن آمده است که مطالعه با دقت آن توصیه می شود.

 • در خصوص وارد کردن نمودار ها و چارت ها به برنامه Word DOCUMENTS باید گفت که SPSS به شما اجازه می دهد نموداها را مستقیماً وارد word processor (مثلاً ، Microsoft word) کنید.

 • آموزش نحوه رسم و کشیدن نمودار در spss برای تحلیل آماری پایان نامه ارشد روانشناسی و دیگر رشته های یکی از مشکلات دانشجویان است که در این مقاله آموزش داده می شود.

 • تفسیر خروجی نمودار پراکندگی در تحلیل آماری پایان نامه با spss یکی از مفاهیم مهمی است که تحلیل گر آماری حرفه ای باید بداند.