نمودار spss

نمودار ها در spss بخش مهمی از آموزش ها را تشکیل می دهد که در این صفحه می توانید به مقالات آموزشی مهمی در این زمینه دست یابید.

 • نحوه کشیدن و رسم نمودار دایره ای در spss

  وقتی به دلایلی نتوانیم داده ها را به صورت «کمی» مشخص کنیم، مثلا در مورد منابع انرژی که به رده های زغال، گاز طبیعی، نفت خام و غیره تقسیم می شود، باز هم نمایش نموداری گویاتر و نمایان تر از جدول است. توزیع مقدار کل روی رده ها، اغلب به صورت «نمودار دایره ای» نشان داده می شود.

 • نحوه رسم نمودار میله ای در spss

  غالبا مطالعه یک توزیع کیفی توسط نمایش آن مفید است. این نمایش معمولا به صورت نمودار میله ای است.

 • آموزش ویرایش نمودار در spss

  نرم افزار spss ابزاری به نام chart Editor (ویرایشگر نمودار) دارد که با آن می توانید نمودار حاصل از «خروجی» (output) را ویرایش کنید.

 • آموزش نحوه رسم نمودار پراکندگی در spss

  نمایش نموداری ساده ای که در مطالعۀ بستگی بین دو متغیر کمی مفید است، «نمودار پراکندگی» (scatter plot) می باشد. در یک نمودار پراکندگی، برای هر عنصر مجموعۀ داده ها یک نمودار دوبعدی رسم می شود

 • ویژگی های نمودار جعبه ای در spss

  در ادامه، برخی از ویژگی های نمودار جعبه ای ذکر می شود.  همانطور که قبلا گفته شد، خود مستطیل نشان دهندۀ بخشی از توزیع بین صدک 25 و 75 است، یعنی چارک های پایین و بالا که اصطلاحا به آن ها «لولا» (hinge) گفته می شود.

 • آموزش نحوه رسم نمودار جعبه ای در spss

  برای ارائه دید کلی موثر از آماره های توصیفی یک مجموعه از داده ها، وسیله ها و نمودار های متنوعی را می توان به کار برد. یکی از این وسیله ها به «نمودار جعبه ای» یا « نمودار جعبه ای - چند خطی» مرسوم است.

 • نمودار میله ای خطا در spss

  یک جایگزین مناسب برای نمودار میله ای، نموداری به نام Error bar (میله ای خطا) است که در آن میانگین مقادیر هر طبقه با یک نقطه و «واریانس» آن توسط یک خط عمودی نشان داده می شود که از داخل نقطه می گذرد.

 • رسم نمودار پراکندگی در spss

  رسم نمودار پراکندگی در spss : «نمودار پراکندگی» (scatter plot) در تحلیل آماری کاربرد دارد که در این بخش نحوه رسم آن را در یک نمونه ضریب همبستگی نشان می دهیم.

 • نحوه رسم نمودار خطی در spss

  نمودار خطی :

  گاهی داده ها به جای آن که به کمیت های پیوسته مربوط شوند، اندازه های ناشی از شمارش، نظیر «تعداد فرزندان خانواده ها» یا «تعداد حوادث رانندگی در روز» هستند.

 • رسم نمودار برای داده های missing در تحلیل آماری پایان نامه با spss

  نمایش تصویری داده ها ابزار قوی برای نتیجه گیری سریع و مدل سازی آماری در تحلیل داده هاست.

 • آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

  نمودار هیستوگرام (Histogram) : در کادر ارتباطی Frequency تنها امکان ساخت نمودار هیستوگرام برای کل نمونه ی پژوهش می باشد، اما کادر ارتباطی دیگری در گزینه ی Graphs وجود دارد که امکان ساخت نمودار هیستوگرام را برای چندین متغیر طبقه ای و سطوح گوناگون آن ها فراهم می نماید.

 • آموزش نحوه رسم نمودار نقطه ای پراکنش در spss

  نمودارهای نقطه ای پراکنش (Scatter Dot) : نمودارهای نقطه ای پراکنش با ترسیم نقاط دو متغیر بر روی محورهای (x) و (y) ماهیت همبستگی و جهت ارتباط میان دو متغیر را نشان می دهند.

 • آموزش رسم نمودار مستطیلی در spss

  نمودارهای مستطیلی : پیش از تحلیل داده ها، به شکل بصری می توان نابهنجاری های موجود در داده ها، مقادیر دور افتاده و مقایسه ی شکل کلی توزیع را برای چند گروه از روی نمودارهای مستطیلی برآورد کرد.

 • آموزش رسم نمودار دایره ای در spss

  نمودارهای دایره ای (pie charts) : نمودارهای دایره ای شاخص آماری صفت مورد نظر را با توجه یه سطحی از دایره که آن متغیر اشغال کرده است نشان می دهند.

 • آموزش نحوه رسم نمودار خطی و تعاملی در spss

  نمودارهای خطی (line charts) : در نمودارهای خطی شاخص آماری به شکل خط در سطوح متغیرهای طبقه ای ارائه می شود.

 • آموزش رسم نمودار میله ای در spss

  بررسی نمودارهای توصیفی داده ها : در این سایت با انواع نمودارهای توصیفی داده ها آشنا می شویم.

 • نمودار تحلیل اکتشافی داده ها در spss

  در این مقاله آموزشی تحلیل اکتشافی داده ها در spss همراه با نمودار آن آمده است که مطالعه با دقت آن توصیه می شود.

 • وارد کردن انواع نمودارهای spss در ورد

  در خصوص وارد کردن نمودار ها و چارت ها به برنامه Word DOCUMENTS باید گفت که SPSS به شما اجازه می دهد نموداها را مستقیماً وارد word processor (مثلاً ، Microsoft word) کنید.

 • آموزش نحوه رسم و کشیدن نمودار در spss برای تحلیل آماری پایان نامه

  آموزش نحوه رسم و کشیدن نمودار در spss برای تحلیل آماری پایان نامه ارشد روانشناسی و دیگر رشته های یکی از مشکلات دانشجویان است که در این مقاله آموزش داده می شود.

 • تفسیر خروجی نمودار پراکندگی در تحلیل آماری پایان نامه با spss

  تفسیر خروجی نمودار پراکندگی در تحلیل آماری پایان نامه با spss یکی از مفاهیم مهمی است که تحلیل گر آماری حرفه ای باید بداند.