فصل دوم پایان نامه

در رشته های علوم انسانی و بویژه در رشته های علوم رفتاری مانند روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی و ... فصل دوم پایان نامه یکی از مهم ترین بخش های کار تحقیق است. در فصل دوم به ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته می شود. ادبیات یعنی اینکه تمام متغیرها و مفاهیم تعریف می شود و مباحث مربوط با آن گفته می شود و در پایان به سوابق و پیشینه هایی که در آن باره انجام شد اشاره می شود. یک فصل دو معمولا (نه همیشه و نه لزوما) بین 40 تا 60 صفحه است.

ما در سایت ایران پژوهش برای مهم ترین متغیرهای رشته های روانشناسی ، مشاوره، علوم تربیتی، مدیریت، حسابداری و ... اقدام به تهیه مبانی نظری و پیشینه های پژوهش نمودیم تا پژوهشگران بتوانند از آن به عنوان منابع در پژوهش های خود مانند فصل دوم پایان نامه، مقالات علمی پژوهشی و پروپوزال ها و طرح های تحقیقی استفاده نمایند.

این متغیر ها در بسته های صد تایی برای فروش و دانلود عرضه شده است. در ادامه می توانید به تفکیک رشته هر بسته را که شامل صد فایل است خریداری کنید.