آموزش تحلیل آماری پایان نامه

فصل چهار پایان نامه را حودتان بنویسید...

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

نمونه پروژه آماده تحلیل آماری با spss انجام شده به همراه فایل داده های spss ویژه درس آمار در ادامه قابل دانلود است.

مشخصات پروژه:
موضوع تحقیق : پیش بینی بخشش و انتقام براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی
فایل spss: دارد
تعداد صفحه: 25 صفحه

نوع فایل: word و spss کد

برای دانلود این پروژه spss باکیفیت کلیک کنید

 • آموزش معادلات ساختاری به زبان خیلی ساده

  در این مقاله کوتاه سعی کرده ایم به آموزش معادلات ساختاری به زبان خیلی ساده بپردازیم.

 • خرید بسته آموزش spss و تحلیل آماری پایان نامه

  برای خرید و دانلود بسته آموزش spss و تحلیل آماری پایان نامه بر روی دکمه آبی رنگ زیر کلیک کنید و فرایند خرید را تا پایان ادامه دهید.


  پس از خرید آنلاین ، بلافاصله فایل بسته spss در اختیار شما قرار می گیرد.

  قیمت با تخفیف بسیار ویژه:

 • دانلود کتاب آموزش ساده پایان نامه نویسی از صفر تا صد

  برای آنکه بتوانید دست به تحقیق و پژوهش علمی بزنید لازم است قبل از هر چیز اصول این مهارت را بیاموزید و قوانین روش تحقیق را یاد بگیرید.

 • آموزش ضریب همبستگی اسپیرمن در spss

  روش در خواست r پیرسون یا rho اسپیرمن :

  1_در منو بالای صفحه روی anaiyze ، سپس correlate و بعد روی bivariate کلیک کنید .

  2-دو متغیر خود را انتخاب کرده و آن ها را به جعبه variable منتقل کنید (مثلا ، totai pcoiss to tai perceived stress ( می توانید دامنه کامل متغیر ها را به جای دو متغیر در این جا فهرست کنید .

  ...
 • طرح سری زمانی و گروه های ایستا در تحلیل داده های آماری با spss

  آزمون t-test گروه های وابسته جهت مقایسه ی میانگین پیش آزمون و پس آزمون نمره های آزمودنی ها در یک طرح یک گروهی پیش آزمون پس آزمون مناسب است.

 • نمودار میله ای خطا در spss

  یک جایگزین مناسب برای نمودار میله ای، نموداری به نام Error bar (میله ای خطا) است که در آن میانگین مقادیر هر طبقه با یک نقطه و «واریانس» آن توسط یک خط عمودی نشان داده می شود که از داخل نقطه می گذرد.

 • طرح های آزمایشی در spss برای انجام پایان نامه روانشناسی

  طرح های آزمایشی و روش های تحلیل آن ها موضوعات علمی گسترده و دامنه داری هستند که به پیشرفت دانش کمک شایانی نموده اند. پژوهش های آزمایشی، کارآمدترین شیوه ی تبیین روابط علت و معلولی میان متغیرها در حوزه ی علوم انسانی به حساب می آید.

 • آموزش نحوه انجام تحلیل رگرسیون لجستیک در spss

  زیربنای مفهوم ریاضی رگرسیون لجستیک همان لگاریتم طبیعی یا نسبت شانس است که به آن لجیت (Logit) گفته می شد.

 • بسته آموزش تجزیه تحلیل آماری پایان نامه با spss

  هر آنچه که برای آموزش کامل  spss و تحلیل آماری می خواهید اینجاست! با قیمتی واقعا مناسب.

  این بسته آموزشی شامل سی و سه پکیج و 1400 صفحه است و به صورت موضوعی طبقه بندی شده است.

 • فنون کوتاه سازی آزمون در مدل یابی معادلات ساختاری

  مقیاس های دارای ماده های زیاد (مقیاس های بلند) در مدل یابی معادلات ساختاری تولید اشکال می کند؛ به ویژه اگر قرار باشد که تمام ماده ها به عنوان نشانگرهای سازه های مکنون در مدل مشارکت نمایند برآورد پارامترهای متعدد در مدل با توجه به حجم نمونه، باعث کاهش توان برآورد پارامترهای دقیق مدل می شود و در نتیجه باعث رد مدلهای مناسب می گردد.

 • آموزش روایی سازه با تحلیل عاملی

  آن چه در تحلیل عوامل اکتشافی و استخراج عامل های مطرح شد، غالباَ با مقوله ی روایی سازه (Validity Construct) سرو کار دارد. منظور از روایی این است که یک مقیاس که برای یک منظور ویژه و سنجش یک صفت معین طراحی شده است ، تا چه اندازه در سنجش آن صفت معین کارا و موفق است.

 • شاخص های اصلاح مدل در amos

  هم خطی بودن چند گانه میان ماده های پرسش نامه اثرات مطلوبی در برازش مدل ساختاری ایجاد می کند. هم خطی بودن ماده ها (همبستگی زیاد میان ماده ها)، مستقل بودن نمره های خطا (باقیمانده) را در مدل نفی می کند. به بیان دیگر، یکی از مفروضه های اساسی مدل های ساختاری ناهمبسته بودن واریانس خطای ماده ها است. اگر همبستگی میان دو یا چند ماده خیلی زیاد باشد، ارتباط میان باقیمانده های آن ها معنی دار می شود.

 • مثال برای آموزش تحلیل عاملی تاییدی با amos

  پس از ارائه مطالبی در این سایت درباره تحلیل عوامل تأییدی و حجم نمونه و شاخص های برازندگی مدل های معادلات ساختاری، هنگام آن رسیده است تا به کمک نرم افزار AMOS-16 یک مثال پژوهشی به شیوه ی تحلیل عوامل تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و خروجی های آن تشریح شوند.

 • حجم نمونه در مدل یابی معادلات ساختاری

  بدون شک حجم نمونه در فنون آماری، عملاً نقش مهمی ایفا می کند. هر چند که توافق جهان شمولی در میان پژوهشگران وجود دارد که با بزرگ شدن حجم نمونه ثبات برآوردهای آماری بیشتر می شود، اما در این خصوص که به چه حجم نمونه ای بزرگ گفته می شود، توافقی وجود ندارد.

 • آموزش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از spss

  تحلیل عوامل تأییدی این امکان را به پژوهشگر می دهد تا فرضیه ی ارتباط میان متغیرهای مشاهده شده را با ساختارهای مکنون زیربنایی آن ها بیازماید. اساسی ترین مفهوم در تحلیل عوامل تأییدی، موضوع متغیر مکنون است که در ادامه به آن و نیز به آزمون برازندگی پرداخته می شود.

 • ضریب همبستگی دو متغیر اسمی در spss

  برای بررسی ارتباط میان متغیرهای اسمی چهار نوع ضریب همبستگی تحت عناوین ضریب همبستگی پیوستگی (Contingencycoefficicent) ضریب فی و V کرامر (Phi and Cramer's V)، لمبدا (Lambda) و ضریب غیر قطعی (Uncertainy coefficient) در نرم افزار SPSS وجود دارد که در ادامه به اختصار توضیح داده می شوند.

 • کاربرد آزمون های ویلکاکسون، کروسکال والیس، علامت، مک نمار و آزمون همگن بودن حاشیه ای در spss

  آزمون هایی که در این مقاله مطرح می شوند، به مقایسه ی توزیع دو متغیر وابسته توجه دارند. کاربرد شایسته ی یکی از این چهار نوع آزمون (ویلکاکسون)، علامت، مک نمار و همگن بودن حاشیه ای)، به نوع داد ها بستگی دارد. غالباً آزمون های این بخش در پژوهش های آزمایشی که متغیر وابسته پیش و پس از مداخله ی آزمایشی سنجیده می شود و یا آن دسته از پژوهش هایی که گذشت زمان به عنوان مداخله ی آزمایشی است و همچنین پژوهش های غیر آزمایشی

  ...
 • آزمون کای اسکوئر یا مجذور کای چند متغیره در spss

  به منظور بررسی اثر جنسیت و طبقه اجتماعی- اقتصادی بر احتمال ابتلا به دیابت، آزمون مجذور کای دو بعدی به کار برده شد. در این آزمون فراوانی های قابل انتظار از نتیجه ی مضروب فراوانی های مشاهده شده ی حاشیه ای هر خانه، تقسیم بر کل فراوانی ها به دست می آمد. اما در تحلیل کای اسکور با بیش از دو بعد، محاسبه ی فراوانی های قابل انتظار به این سادگی امکان پذیر نیست.

 • متغیر میانجی و تعدیل کننده در spss

  متغییر میانجی گر با شیوه های تحلیل همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی مطالعه می شود ؛ در صورتی که متغییر تعدیل گر با روش بررسی تعامل و به وسیله ی تحیلیل واریانس دنبال می شود. اگر متغییری میانجی گر باشد، به کمک آن میتوان وضعیت نمره ی آزمودنی را در متغییر وابسته تشخیص داد.

 • طرح مربع لاتین در تحلیل آماری با spss

  مربع های «بودن» (W.J.Youden) ، طرح های مربع لاتین «ناکامل» هستند به طوری که تعداد ستون های آن ها با تعداد سطرها و تیمارهایشان برابر نیست.