آموزش تحلیل آماری پایان نامه

فصل چهار پایان نامه را حودتان بنویسید...

چگونه؟

بسته آموزشی تجزیه تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و AMOS

از صفر تا صد آموزش spss

آموزش مباحث اساسی AMOS

آموزش به زبان ساده ، موضوعی و گام به گام همراه با تصویر

33 پکیج (1378 صفحه تصویری)+ به همراه همه مقالات آموزشی این سایت درباره spss

نمونه پروژه آماده تحلیل آماری با spss انجام شده به همراه فایل داده های spss ویژه درس آمار در ادامه قابل دانلود است.

مشخصات پروژه:
موضوع تحقیق : پیش بینی بخشش و انتقام براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی
فایل spss: دارد
تعداد صفحه: 25 صفحه

نوع فایل: word و spss کد

برای دانلود این پروژه spss باکیفیت کلیک کنید

 • در این مقاله کوتاه سعی کرده ایم به آموزش معادلات ساختاری به زبان خیلی ساده بپردازیم.

 • برای خرید و دانلود بسته آموزش spss و تحلیل آماری پایان نامه بر روی دکمه آبی رنگ زیر کلیک کنید و فرایند خرید را تا پایان ادامه دهید.


  پس از خرید آنلاین ، بلافاصله فایل بسته spss در اختیار شما قرار می گیرد.

  قیمت با تخفیف بسیار ویژه:

 • برای آنکه بتوانید دست به تحقیق و پژوهش علمی بزنید لازم است قبل از هر چیز اصول این مهارت را بیاموزید و قوانین روش تحقیق را یاد بگیرید.

 • روش در خواست r پیرسون یا rho اسپیرمن :

  1_در منو بالای صفحه روی anaiyze ، سپس correlate و بعد روی bivariate کلیک کنید .

  2-دو متغیر خود را انتخاب کرده و آن ها را به جعبه variable منتقل کنید (مثلا ، totai pcoiss to tai perceived stress ( می توانید دامنه کامل متغیر ها را به جای دو متغیر در این جا فهرست کنید .

  ...
 • آزمون t-test گروه های وابسته جهت مقایسه ی میانگین پیش آزمون و پس آزمون نمره های آزمودنی ها در یک طرح یک گروهی پیش آزمون پس آزمون مناسب است.

 • یک جایگزین مناسب برای نمودار میله ای، نموداری به نام Error bar (میله ای خطا) است که در آن میانگین مقادیر هر طبقه با یک نقطه و «واریانس» آن توسط یک خط عمودی نشان داده می شود که از داخل نقطه می گذرد.

 • طرح های آزمایشی و روش های تحلیل آن ها موضوعات علمی گسترده و دامنه داری هستند که به پیشرفت دانش کمک شایانی نموده اند. پژوهش های آزمایشی، کارآمدترین شیوه ی تبیین روابط علت و معلولی میان متغیرها در حوزه ی علوم انسانی به حساب می آید.

 • زیربنای مفهوم ریاضی رگرسیون لجستیک همان لگاریتم طبیعی یا نسبت شانس است که به آن لجیت (Logit) گفته می شد.

 • هر آنچه که برای آموزش کامل  spss و تحلیل آماری می خواهید اینجاست! با قیمتی واقعا مناسب.

  این بسته آموزشی شامل سی و سه پکیج و 1400 صفحه است و به صورت موضوعی طبقه بندی شده است.

 • مقیاس های دارای ماده های زیاد (مقیاس های بلند) در مدل یابی معادلات ساختاری تولید اشکال می کند؛ به ویژه اگر قرار باشد که تمام ماده ها به عنوان نشانگرهای سازه های مکنون در مدل مشارکت نمایند برآورد پارامترهای متعدد در مدل با توجه به حجم نمونه، باعث کاهش توان برآورد پارامترهای دقیق مدل می شود و در نتیجه باعث رد مدلهای مناسب می گردد.

 • آن چه در تحلیل عوامل اکتشافی و استخراج عامل های مطرح شد، غالباَ با مقوله ی روایی سازه (Validity Construct) سرو کار دارد. منظور از روایی این است که یک مقیاس که برای یک منظور ویژه و سنجش یک صفت معین طراحی شده است ، تا چه اندازه در سنجش آن صفت معین کارا و موفق است.

 • هم خطی بودن چند گانه میان ماده های پرسش نامه اثرات مطلوبی در برازش مدل ساختاری ایجاد می کند. هم خطی بودن ماده ها (همبستگی زیاد میان ماده ها)، مستقل بودن نمره های خطا (باقیمانده) را در مدل نفی می کند. به بیان دیگر، یکی از مفروضه های اساسی مدل های ساختاری ناهمبسته بودن واریانس خطای ماده ها است. اگر همبستگی میان دو یا چند ماده خیلی زیاد باشد، ارتباط میان باقیمانده های آن ها معنی دار می شود.

 • پس از ارائه مطالبی در این سایت درباره تحلیل عوامل تأییدی و حجم نمونه و شاخص های برازندگی مدل های معادلات ساختاری، هنگام آن رسیده است تا به کمک نرم افزار AMOS-16 یک مثال پژوهشی به شیوه ی تحلیل عوامل تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و خروجی های آن تشریح شوند.

 • بدون شک حجم نمونه در فنون آماری، عملاً نقش مهمی ایفا می کند. هر چند که توافق جهان شمولی در میان پژوهشگران وجود دارد که با بزرگ شدن حجم نمونه ثبات برآوردهای آماری بیشتر می شود، اما در این خصوص که به چه حجم نمونه ای بزرگ گفته می شود، توافقی وجود ندارد.

 • تحلیل عوامل تأییدی این امکان را به پژوهشگر می دهد تا فرضیه ی ارتباط میان متغیرهای مشاهده شده را با ساختارهای مکنون زیربنایی آن ها بیازماید. اساسی ترین مفهوم در تحلیل عوامل تأییدی، موضوع متغیر مکنون است که در ادامه به آن و نیز به آزمون برازندگی پرداخته می شود.

 • برای بررسی ارتباط میان متغیرهای اسمی چهار نوع ضریب همبستگی تحت عناوین ضریب همبستگی پیوستگی (Contingencycoefficicent) ضریب فی و V کرامر (Phi and Cramer's V)، لمبدا (Lambda) و ضریب غیر قطعی (Uncertainy coefficient) در نرم افزار SPSS وجود دارد که در ادامه به اختصار توضیح داده می شوند.

 • آزمون هایی که در این مقاله مطرح می شوند، به مقایسه ی توزیع دو متغیر وابسته توجه دارند. کاربرد شایسته ی یکی از این چهار نوع آزمون (ویلکاکسون)، علامت، مک نمار و همگن بودن حاشیه ای)، به نوع داد ها بستگی دارد. غالباً آزمون های این بخش در پژوهش های آزمایشی که متغیر وابسته پیش و پس از مداخله ی آزمایشی سنجیده می شود و یا آن دسته از پژوهش هایی که گذشت زمان به عنوان مداخله ی آزمایشی است و همچنین پژوهش های غیر آزمایشی

  ...
 • به منظور بررسی اثر جنسیت و طبقه اجتماعی- اقتصادی بر احتمال ابتلا به دیابت، آزمون مجذور کای دو بعدی به کار برده شد. در این آزمون فراوانی های قابل انتظار از نتیجه ی مضروب فراوانی های مشاهده شده ی حاشیه ای هر خانه، تقسیم بر کل فراوانی ها به دست می آمد. اما در تحلیل کای اسکور با بیش از دو بعد، محاسبه ی فراوانی های قابل انتظار به این سادگی امکان پذیر نیست.

 • متغییر میانجی گر با شیوه های تحلیل همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی مطالعه می شود ؛ در صورتی که متغییر تعدیل گر با روش بررسی تعامل و به وسیله ی تحیلیل واریانس دنبال می شود. اگر متغییری میانجی گر باشد، به کمک آن میتوان وضعیت نمره ی آزمودنی را در متغییر وابسته تشخیص داد.

 • مربع های «بودن» (W.J.Youden) ، طرح های مربع لاتین «ناکامل» هستند به طوری که تعداد ستون های آن ها با تعداد سطرها و تیمارهایشان برابر نیست.