برای انتخاب جدیدترین موضوع رساله دکتری روانشناسی عمومی با عنوان مقایسه اثر بخشی هنر درمانی و آموزش حل مسئله بر تاب آوری و استرس و افزایش امید به زندگی در افراد آسیب دیده پس از سانحه با ما در این متن همراه باشید.

هنر مانند اکتشاف غیر منتظره یک پادزهر، می تواند برای حزن، یاس و تفکر قربانی سودمند باشد. این توانایی تشریح می کند چگونه برخی افراد نه تنها در زمان مصیبت، خود را بازیابی می کنند، بلکه به علت تجربه ی عبور از شرایط سخت بهتر می شوند. نقطه شروع تبدیل مصائب به اوضاع مساعد، اغلب با پرسیدن سوالاتی نظیر «در اتفاق های پیش رو چه چیزی به دست می آورم؟» آغاز می گردد. در این نقطه توانایی های حل خلاقانه مساله که در سطح دوم تاب آوری ایجاد شده اند. شکوفا شده و به عنوان یک مهارت جهت تجربه زندگی سطح بالا مطرح می شوند رسیدن به تاب آوری سطح بالا مزایایی به دنبال خواهد داشت. شما قادرید یک رویداد آشفته کننده یا یک مصیبت را به پیشرفتی دلخواه تبدیل نمایید. با وقوع یک بحران غیر منتظره تسلیم نخواهید شد، بلکه از آشفتگی خارج شده و با سرعتی شگفت آور به سمت مقابله، کامیابی و اکتشاف چیزهای مطلوب حرکت خواهید کرد. با گذر از حادثه، هنگام فکر کردن به تجربه های دشوار گذشته و یا نقل چالش های دشوار خود برای دیگران، به این هم بیندیشید که چرا آن چالش برای شما خوب بوده است. با به کار گیری تجربه هایی که از برنامه های تاب آوری آموخته اید، می توانید همانند جسی ریدر، تام پترسون، لين مسی، مارسیا کیت و پائول وایند ارزش مثبت و معنادار تجارب دشوار را درک نمایید. شما می توانید تجربه دردناک خود را با توجه به منافعی که از آن حوادث عایدتان شدہ خنثی نمایید. این توانایی، فهمی عمیق و آرامشی درونی برای شما به ارمغان می آورد. دانش جدید در مورد روان شناسی تاب آوری بیان می کند، افراد می توانند یاد بگیرند چگونه مصائب را به اوضاع مساعد تبدیل نمایند و در بدترین رنج ها نقاط قوت خود را افزایش دهند. بعد از یک رویداد آشفته کننده زندگی، تلاش شما برای بازگشت به حالت نرمال می تواند موجب پیدایش تقاط قوتی در شما گردد که پیش از آن، اطلاعی در مورد آن نقاط قوت نداشتید، بنابراین حوادث دردناک می توانند تبدیل به یکی از بهترین رویدادهای زندگی شوند.


موضوع پیشنهادی پروپوزال و پایان نامه روانشناسی (ایده 284) :

مقایسه اثر بخشی هنر درمانی و آموزش حل مسئله بر تاب آوری و استرس و افزایش امید به زندگی در افراد آسیب دیده پس از سانحه