جذاب ترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی

جذاب ترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی را در این بخش در قالب ایده های جدید می توانید مشاهده کنید.

جذاب ترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 211) : نقش الگوهای ارتباطی والدین بر سرکشی و مشکلات رفتاری نوجوانان

همچنین باید بدانید قوانین بی چون و چرایی که در خانه ایجاد کرده اید، همواره «عامل اصلی» اعطای پاداش ها و امتیازهاست. اینکه نباید هدیه ها را به عنوان حربه و تنبیه از نوجوان دریغ دارید. نباید برای او مجوزی برای تخلف از آن مقررات تلقی گردد. فرض کنید قانون بیرون نماندن از خانه پس از نیمه شب جمعه امری بی چون و چراست و نوجوان موظف به اطاعت از آن است. حال فرض کنید برای هدیه تولدش اتومبیلی به او داده اید. نوجوان شما ممکن است استدلال کند اتومبیل هدیه تولدش بوده و او می تواند تا پس از نیمه شب با دوستانش در خیابان پرسه بزند و نباید او را از این کار منع کنید. در چنین مواردی خود را برای آزمایش محدودیت ها آماده کنید و در هنگام هدیه دادن باید حق، هدیه و امتیازها را از همدیگر تفکیک و آنها را در قوانین غیرقابل تخلف خویش قرار دهید. در نتیجه نوجوان شما مجبور می شود با وجود داشتن اتومبیل تا ساعت مقرر به خانه برگردد وگرنه با پیامدهای رفتارش روبه رو خواهد شد. با این همه برای اینکه هرگز حرمت هدیه ای که داده اید و اجر و منزلتی را که برای دادن آن به دست آورده اید از دست ندهید، باید پیامدهای دیگری غیر از بازپس گرفتن اتومبیل را در نظر گیرید. این چیزی است که شما در مقاله های بعدی یاد می گیرید اما همواره به یاد داشته باشید که اصل قضیه نباید خدشه دار شود. مثلا اگر پیامدهایی که برای دیر آمدن به خانه با اتومبیل پس از نیمه شب وضع کرده اید کارآمد نباشد و فقط راه جلوگیری از بازگشت نوجوان به خانه، گرفتن کلید اتومبیل از او در روز جمعه باشد، باید حتما این کار را انجام دهید. نداشتن اتومبیل برای یک یا دو هفته ممکن است پیامدی مناسب برای اکثر نوجوانان باشد.


جذاب ترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 212) : نقش ارتباط خانه و مدرسه در کنترل سرکشی و سرپیچی نوجوان

روش ارتباط خانه و مدرسه ابزار مؤثر و آزمایش شده ای است که برای تنظیم و بررسی سرکشی و سرپیچی نوجوان در کلاس درس می توان از آن استفاده کرد، هر چند خود شما در صحنه حاضر نباشید تا رفتار نوجوان را تنظیم و مدیریت نمایید. در ساده ترین حالت، سه مؤلفه اساسی برای این روش در نظر گرفته می شود:1. فهرستی از رفتارهای هدف که معلمان نوجوان تنظیم کرده اند. ۲. روشی که برای انتقال اطلاعات تنظیم شده از معلم به شما مورد استفاده قرار می گیرد. ۳. پیامدهای مدیریت رفتار در خانه که مبتنی بر بازنگری گزارش هایی است که معلمان ارائه داده اند. به کمک معلم يا معلمان، نخست فهرستی از رفتارهای هدف را انتخاب و تعیین می کنید که برای بررسی داده های ارائه شده و برقراری ارتباط با معلمان از چه روشی استفاده کنید. سپس پیامدهایی را که باید در خانه ساماندهی و تنظیم شود با تشویق پارهای انگیزه های مثبت نوجوان انتخاب می کنید


جذاب ترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 213) : نقش فرزندپروری والدین در کنترل رفتاری نوجوانان بیش فعال

اگر نوجوان شما مبتلا به بیش فعالی همراه با نقص توجه است یاد بگیرید بین برخوردهای منفی واقعی و رفتارهای ناشی از بیماری وی تفاوت بگذارید. روی مورد اول کار کنید و مورد دوم را نادیده بگیرید. شاید نیاز باشد تمرین هایی در این زمینه انجام دهید تا تفاوت را متوجه شوید. اگر در این باره مشکل جدی دارید با درمانگر صحبت کنید اما این نکات را بدانید که برخوردهای واقعأ منفی، معمولا عمدی و از قبل برنامه ریزی شده هستند. حرفه ای و انتقادی هستند و با هدف تقویت و تشدید نقاط ضعف شما و سوءاستفاده از آنها صورت می گیرند. در حالی که رفتارهای ناشی از بیش فعالی همراه با نقص توجه آزارنده اند ولی بیشتر واکنشی هستند و خود به خود و بی اختیار صورت می گیرند. تکانشی و هیجانی اند و براساس منطق نیستند. برنامه ریزی قبلی ندارند و به ندرت برای به دست آوردن آنچه نوجوان از شما می خواهد مؤثر واقع می شوند. می توانید بروز این رفتارها را زمانی که نوجوان در مصرف داروهایش سهل انگاری می کند، پیش بینی کنید. سعی کنید چنین روابطی را خصوصی سازی کنید. موضوع گفت وگو را عوض کنید و یا مدتی را به پیاده روی بگذرانید و سپس دوباره به گفت وگو بپردازید.


جذاب ترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 214) : بررسی تاثیر آموزش مثبت اندیشی به والدین بر کاهش رفتارهای ارتباطی منفی نوجوانان

تشخیص انواع روش های ارتباط منفی خیلی دشوار نیست: متهم کردن، انکار کردن، تهدید کردن، دستور دادن، دخالت های زیاد و بیجا، طعنه و کنایه زدن، ارتباط چشمی ضعیف و عاداتی دیگر که مانع ابراز مؤثر احساسات و گوش کردن به حرف طرف مقابل می شود. اعضای خانواده با روابط منفی آنچنان عصبانی می شوند که تمام جریان حل مسأله را به هم می زند و در حلقه روابط منفی متقابل درگیر می شوند. «ته من این کار را نکردم، چرا تو کردی.» حالت انزجار رخ می دهد همان طور که تاکنون فهمیده اید این نوع رفتار کنایه آمیز روابط متقابل را برهم می زند: «صبحانه چی بخوریم؟ اصلا چرا من باید صبحانه شما را آماده کنم؟» به علاوه روابط رسمی تر هم آشفته خواهد شد. گاه یگانه راه برای حذف و از بین بردن چنین روابطی، بررسی دقیق مؤلفه های منفی است که الگوی رفتاری منفی صحبت را بروز می دهد: .. همراه با نوجوان عادات منفی ارتباطی را بررسی کنید و آنهایی را که در خانواده شما دیده می شود، مشخص کنید. بعد توافق کنید که در چند روز اول از هفته دوم این گام، روی تنظیم و مدیریت هر کدام از این روش های ارتباط منفی کار کنید. در جلسه ای خانوادگی در ابتدای هفته فهرست عادات ارتباطی منفی را که در پایینآمده، معرفی کنید و درباره آنها صحبت کنید تا مطمئن شوید؛ همه این رفتارها را فهمیده اند. جوی آرام برقرار و تلاش کنید عادات بد خانواده را مشخص کنید (نام افراد را نبرید تا حد امکان از ضمير «ما» استفاده کنید و تأثیر آن عادات ناپسند را در روابط خانوادگی نشان دهید.) فهرستی از عادات ناپسند را کپی کنید و یک نسخه از آن را به هر یک از اعضای خانواده بدهید. یکی هم روی دریخچال یا روی تابلو اعلانات عمومی یا هر جای دیگری که اغلب چشمتان به آن می افتد، بچسبانید. برای افزایش آگاهی و بینش خود از ارتباط منفی، با نوجوان توافق کنید که در ۴ روز آینده هر کس ارتباط منفی را مشاهده کرد، می تواند آن را به روشی بیطرفانه و منصفانه بیان کند بدون آنکه کسی را متهم کند یا با غرض حرف بزند.

دانلود نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی درباره اختلالات رفتاری


جذاب ترین موضوعات پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی (ایده 215) : بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر کاهش عقاید غیرمنطقی و مشکلات رفتاری نوجوانان

انتظارات و عقاید غیرمنطقی، روابط مفید و سودمند یا گفت وگوی مؤثر را غیرممکن می سازد. اگر به شدت معتقدید وقتی با دخترتان توافق ندارید بحث ودرگیری شروع می شود، نمی توانید به راحتی مسأله را حل کنید. اگر شما انتظار داشته باشید پسرتان همانند ۹ سالگی اش رفتار کند؛ هر روز با مشکلات بیشتری روبه رو خواهید شد. نوجوانان ۱۵ ساله ای که فکر می کنند حق دارند برای خودشان تصمیم بگیرند؛ در جلسات گفت وگو زمان سختی را سپری خواهند کرد مشکل اینجاست که یافتن راهی برای حذف این عقاید غیرمنطقی دشوار است زیرا ما اغلب از تأثیر و نقش آنها در روابط با نوجوان مان آگاه نیستیم. برای همین ضروری است که دیدگاهی نظام مند در این زمینه اتخاذ کنیم. این متن براساس «بازسازی شناختی» طراحی شده است. فرایندی که در درمان های شناختی - رفتاری بسیار مؤثر بوده است. درمان شناختی- رفتاری نوعی روان درمانی معاصر است که ارزشمند بودن آن در پژوهش های بسیاری تأیید شده است. در بازسازی شناختی ارزش عقاید غیرمنطقی (انحراف شناختی) ارزیابی می شود و سپس عقاید منطقی جایگزین عقاید غیرمنطقی می شود. همان طور که هنگام تعمیر ساختمان، آجرهای ضعیف با آجرهای قوی و محکم جایگزین و تعویض می شود. گام ها به این ترتیب هستند 1. افکار اغراق آمیز را شناسایی کنید. ٢. چالشی منطقی با افکار اغراق آمیز داشته باشید (بررسی درست یا نادرست بودن افکار)۔ ٣. افكار منطقی و جایگزین را شناسایی کنید. ۴. شواهدی جمع کنید که عقاید اغراق آمیز قبلی را رد کند و افکار منطقی تر را تثبیت و تأیید نماید. تا وقتی تصورمان این باشد که منطقی و عقلانی فکر می کنیم؛ در اکثر موارد برخورد با عقاید غیرمنطقی ممکن است اندکی دشوار باشد. این گام ها به ما کمک می کند مانند دانشمندان عمل کنیم و از سایر افراد تحت آزمایش» فاصله بگیریم. تفاوتی که ناشی از نگرش های عمیق ماست.

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع باورهای غیر منطقی