فرسودگی شغلی نتیجه نهایی فشارهای کاری طولانی مدت است که با علائمی همچون خستگی، اضطراب، تنش، احساس کاهش اثر بخشی، کاهش انگیزه، اختلال عملکرد، منفی گرایی و نیز رفتارها و توصیه های درمانی بدبینانه شناخته می شود.

فنگیر'، (۲۰۰۸)، چهار موضوع مهم را در رابطه با موقعیت های استرس زا که می توانند خطر فرسودگی شغلی را افزایش دهند، مطرح کرده است: هدف گذاری های زیاد برای خود، داشتن در محدودی از توانایی های خود، انکار تاثیر مسئولیت پذیری حجم زیاد کار و نپذیرفتن مداوم این حقیقت که فشار سنگینی بر دوش شما است. یک توضیح دیگر برای سطوح بالای فرسودگی شغلی در میان روان روان درمانگران این است که تماس مداوم آنها با منفی گری ها، افکار خود کشی، بدبینی و خود تخریبی، بسیار استرس زا و از نظر احساسی مسری می باشند. آیا هیچ یک از این موارد آشنا به نظر نمی آیند؟ رابطهی بی نظیر درمانگر با مراجع خود، تقریبا یک ارتباط با شراکت نزدیک به لحاظ صمیمیت عاطفی است که هنوز از جنبه های بسیاری یک سویه است. برای مثال، در نقش حرفه ای شما، همیشه این انتظار وجود دارد که صرف نظر از احساس واقعی خودتان، بایستی فردی صمیمی، صبور و فهیم باشید. اما شما معمولا آن حمایت متقابلی را که از دوستان و آشنایان خود به لحاظ صمیمیت به دست می آورید، از مراجع خود دریافت نمی کنید. در هر حال، این به شما بستگی دارد که بهبودی خود را تسهیل بخشیده، تعادل روحی خود را در پایان هر جلسه باز یابید، یادگیری حساس بودن به نیازهای خود در طول یک روز کاری، از این فرآیند حمایت خواهد کرد و همچنین شما را متوجه میزان فشار کار و استرس و تاثیر آن خواهد کرد. ما معتقدیم که انجام تمرینات شخصی ذهن آگاهی و آوردن آن به زندگی کاری شما، بسیار مفید است.

دانلود پایان نامه روانشناسی صنعتی درباره فرسودگی شغلی معلمان

دانلود نمونه پایان نامه علوم تربیتی مدیریت آموزشی درباره فرسودگی شغلی معلمان

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره فرسودگی شغلی و اوقات فراغت

دانلود مبانی نظری برای فصل دوم پایان نامه درباره فرسودگی هیجانی

دانلود مبانی نظری تحقیق درباره فرسودگی شغلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع فرسودگی شغلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرسودگی شغلی

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت درباره فرسودگی شغلی

دانلود مقاله مبانی نظری فرسودگی شغلی

دانلود مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری فرسودگی شغلی

دانلود نمونه پروپوزال مدیریت دولتی درباره فرسودگی شغلی

دانلود مبانی نظری فرسودگي شغلي به همراه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی