مشخصات « پروتکل آموزش ذهن آگاهی سگال و همکاران »
تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 2 صفحه
نوع فایل: word کد Ptk32
توضیحات: جلسه اول هدایت خود کار بیان قوانین و اهداف جلسات گروهی خوردن کشمش ذهن آگاه (مراقبه ای است که در آن شرکت کنندگان چند دقیقه را صرف بررسی ویژگی های حسی-بینایی، بویایی، مزه و لمس یک دانه کشمش می کنند). تکلیف خانگی: انجام وارسی بدنی در طی 6 روز.

قیمت با تخفیف ویژه: