مشخصات « پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پی بی اس (PBS) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 30 سوالی
نوع فایل: pdf کد POE02