مشخصات « پرسشنامه اعتیاد به مواد مخدر 26 سوالی »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 26 سوالی
نوع فایل: word کد 10038

پرسشنامه اي كه در اختيار شماست مربوط به پژوهشي علمي و كاربردي در ارتباط با آسيب شناسي اعتياد است.هدف از اجراي اين پژوهش شناخت زمينه ها و نيازهاي افراد و سپس آموزشهاي لازم به افراد جامعه به منظورپيشگيري از اعتياد است.با توجه به اينكه نتايج به صورت كلي تجزيه و تحليل مي شود با كمال صداقت به سوالات پاسخ دهيد.خواهشمند است از نوشتن نام و نام خانوادگي خود يا هر فرد ديگري خودداري نماييد.پيشاپيش از همكاري شما در اجراي اين پژوهش سپاسگزاريم. 1- مساله اعتياد در محله ما واقعا نگران كننده است.موافقم مخالفم 2- امكانات ورزشي و تفريحات سالم عامل مهمي در پيشگيري از اعتياد است. موافقم مخالفم