مشخصات پرسشنامه « پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 76 سوالی
نوع فایل: word کد 10030

وودورث یکی از محققانی است که در مورد شخصیت و خصوصیات اخلاقی و درجه بندی افراد از نظر استعدادها مطالعات زیادی انجام داده است . ازجمله کارهای او پرسشنامه ای است که برای سنین دوازده تا شانزده سالگی تنظیم کرده است ، البته با احتیاط می توان این تست را روی کودکان 10 تا 12 و 16 تا 18 ساله نیز اجرا کرد . این آزمون هشت خصوصیات مختلف به شرح زیر را ارزیابی می کند. 1- هیجان پذیری : فرد به محرکات عکس العمل شدید نشان می دهد . 2- حالت سایکاستنی و وسواس : فرد در تصمیم گیریها مردد و سست است و ترس دارد. 3- گوشه گیری : فرد از جامعه و اطرافیان دوری می گزیند و تنهایی را ترجیح می دهد. 4- حالت پارانوئیدی : سوء ظن و بدبینی داشتن و احساس آزار و اذیت از طرف دیگران.