دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هشتم): برای اطلاع از جزئیات هر فایل اینجا کلیک کنید:

 106. پروپوزال روانشناسی در مورد ویژگی های شخصیتی، تصویر بدنی و کیفیت زندگی (شماره 106)

107. پروپوزال روانشناسی در مورد افسردگی و درمان پذیرش و تعهد (شماره 107)

108. پروپوزال روانشناسی تربیتی درباره سبک های دلبستگی (شماره 108)

109. پروپوزال روانشناسی تربیتی درباره سبک فرزند پروری (شماره 109)

110. پروپوزال روانشناسی تربیتی درباره پیشرفت تحصیلی(شماره 110)

111. پروپوزال روانشناسی تربیتی تاب آوری و استرس(شماره 111)

112. پروپوزال روانشناسی تربیتی درباره عملکرد تحصیلی (شماره 112)

113. پروپوزال روانشناسی تربیتی درباره مهارت ارتباطی(شماره 113)

114. پروپوزال روانشناسی پیام نور عزت نفس (شماره 114)

115. پروپوزال روانشناسی بالینی درباره ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی (شماره 115)

116. پروپوزال روانشناسی بالینی درباره فعال سازی و بازداری رفتاری(شماره 116)

117. پروپوزال روانشناسی بالینی درباره بهداشت روانی و مشاوره تحصیلی (شماره 117)

118. پروپوزال روانشناسی بالینی درباره اجتماع درمان مدار tc (شماره 118)

119. پروپوزال روانشناسی بالینی درباره EMDR (شماره 119)

120. پروپوزال روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد (شماره 120)


قیمت این 15 پروپوزال با تخفیف ویژه فقط: 320000تومان 

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله این 15 فایل در اختیار شما قرار می گیرد.