دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت ششم): برای اطلاع از جزئیات هر فایل اینجا کلیک کنید:

 76. پروپوزال روانشناسی درباره هوش هیجانی (شماره 76)

77. پروپوزال روانشناسی درباره نظم جویی شناختی هیجانی (شماره 77)

78. پروپوزال روانشناسی درباره نظریه ذهن (شماره 78)

79. پروپوزال روانشناسی درباره مشکلات روانی کودکان و خشونت خانوادگی (شماره 79)

80. پروپوزال روانشناسی درباره کیفیت زندگی زناشویی (شماره 80)

81. پروپوزال روانشناسی درباره کیفیت زندگی (شماره 81)

82. پروپوزال روانشناسی درباره فراشناخت و خودکنترلی(شماره 82)

83. پروپوزال روانشناسی درباره طرحواره ها (شماره 83)

84. پروپوزال روانشناسی درباره طرحواره درمانی و سبک های دلبستگی (شماره 84)

85. پروپوزال روانشناسی درباره شیوه های فرزند پروری (شماره 85)

86. پروپوزال روانشناسی درباره سلامت روانی (شماره 86)

87. پروپوزال روانشناسی درباره سبک فرزند پروری و هوش هیجانی (شماره 87)

88. پروپوزال روانشناسی درباره رضایت زناشویی (شماره 88)

89. پروپوزال روانشناسی درباره ذهن آگاهی (شماره 89)

90. پروپوزال روانشناسی درباره خودکشی (شماره 90)


قیمت این 15 پروپوزال با تخفیف ویژه فقط: 320000تومان 

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله این 15 فایل در اختیار شما قرار می گیرد.