دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت دوم): برای اطلاع از جزئیات هر فایل اینجا کلیک کنید:

16. پروپوزال مشاوره و راهنمایی درباره نقاشی درمانی(شماره 16)

17. پروپوزال مشاوره مدرسه درباره بیش فعالی (شماره 17)

18. پروپوزال مشاوره خانواده درباره CBT (شماره 18)

19. پروپوزال مشاوره خانواده در مورد ایدز (شماره 19)

20. پروپوزال مشاوره خانواده صمیمیت زناشویی (شماره 20)

21. پروپوزال مشاوره گروهی آدلری (شماره 21)

22. پروپوزال مدیریت دولتی درباره بازار بورس (شماره 22)

23. پروپوزال مدیریت دانش درباره بازاریابی (شماره 23)

24. پروپوزال مدیریت جهانگردی درباره رفاه (شماره 24)

25. پروپوزال مدیریت بیمه (شماره 25)

26. پروپوزال مدیریت بازرگانی گرایش مالی (شماره 26)

27. پروپوزال مدیریت بازرگانی رفتار شهروندی سازمانی (شماره 27)

28. پروپوزال مدیریت درباره استراتژی سازمان (شماره 28)

29. پروپوزال مدیریت منابع شغلی (شماره 29)

30. پروپوزال روش تحقیق مدیریت (شماره 30)


قیمت این 15 پروپوزال با تخفیف ویژه فقط: 320000تومان 

پس از پرداخت آنلاین وجه، بلافاصله این 15 فایل در اختیار شما قرار می گیرد.